Categorieën
De Macht

Box 3, toeslagenaffaire en belasting veteranen | week 24 | 2024

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Box 3, toeslagenaffaire en belasting veteranen | week 24 | 2024
Loading
/

In week 24 behandelde de Macht onder andere de inkomstenbelastingheffing in box 3, de compensatie van schade in de toeslagenaffaire en belastingheffing over smartengeld van invalide veteranen.

Categorieën
De Macht

Opheffing verpandingsverboden

Het voorstel wil een einde maken aan de contractuele praktijk waarbij de overdracht of verpanding van geldvorderingen op naam die voortkomen uit de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt uitgesloten. Hiermee wil de regering deze handelsvorderingen beschikbaar maken voor financieringsdoeleinden, om met name voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) de kredietruimte te vergroten.

Wat deed de Tweede Kamer?
139
aangenomen
11

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 35482?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Wijzigingswet financiële markten 2024

Dit wetsvoorstel bevat een verzameling veranderingen van kleinere onderwerpen op het gebied van financiële markten. Het voorstel regelt onder meer enkele aanscherpingen en veranderingen in de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) en een uitbreiding van het verbod op bonussen bij staatssteun. Ook regelt het voorstel een paar veranderingen in het prudentieel toezicht op verzekeraars om de bescherming van polishouders te verbeteren.

Wat deed de Tweede Kamer?
109
aangenomen
41

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36442?

 • Voor 100%, 4
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 4

Categorieën
De Macht

Belastingverdrag Curaçao Malta

Dit verdrag regelt afspraken tussen Nederland, ten behoeve van Curaçao, en Malta om te voorkomen dat burgers dubbel belasting moeten betalen over hun inkomen. Het verdrag geeft regels over welk land belasting mag heffen en zorgt er ook voor dat informatie over belastingen wordt uitgewisseld tussen de landen. Het doel van het verdrag is om economische samenwerking te bevorderen tussen Curaçao en Malta en het verdragennetwerk uit te breiden. Dit helpt bij het wegnemen van obstakels voor samenwerking en het stimuleert duurzame economische ontwikkeling.

Wat deed de Tweede Kamer?
147
aangenomen
3

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36321-(R2181)?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
De Macht

Parlementaire Betrokkenheid Samenwerkingsverbanden

Het wetsvoorstel wijzigt de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden om de parlementaire betrokkenheid te waarborgen bij de aanwijzing van nieuwe samenwerkingsverbanden. Het voegt een verplichting toe om zo snel mogelijk een wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer na het vaststellen van een algemene maatregel van bestuur. Deze maatregel wordt ingetrokken als het wetsvoorstel niet wordt aangenomen.

Wat deed de Tweede Kamer?
137
aangenomen
13

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36461?

 • Voor 25%, 1
 • Tegen 75%, 3

Totaal aantal stemmen: 4

Categorieën
De Macht

Belastingregeling Nederland-Curaçao t.b.v. implementatie uitkomsten BEPS-project

Dit wetsvoorstel wijzigt de Belastingregeling Nederland-Curaçao om de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project van de OESO te implementeren. Het bevat aanpassingen om belastingontwijking te voorkomen en de fiscale samenwerking tussen Nederland en Curaçao te verbeteren. Daarnaast worden enkele andere wijzigingen doorgevoerd om de regeling actueel te houden.

Wat deed de Tweede Kamer?
147
aangenomen
3

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36351-(R2184)?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
De Macht

Pulsvisserij, heftige incidenten op middelbare scholen en groeiende dakloosheid | week 23 | 2024

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Pulsvisserij, heftige incidenten op middelbare scholen en groeiende dakloosheid | week 23 | 2024
Loading
/

In week 23 behandelde de Macht onder andere de pulsvisserij, de toename van het aantal heftige incidenten op middelbare scholen en de groeiende dakloosheid in Nederland.

Categorieën
De Macht

Kinderopvang Oekraïners

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Kinderopvang Oekraïners
Loading
/

Het wetsvoorstel betreffende kinderopvangtoeslag voor Oekraïense ontheemden is met 102 voorstemmen aangenomen. Dit wetsvoorstel geeft Oekraïense vluchtelingen recht op kinderopvangtoeslag om werk en zorg voor hun kinderen beter te combineren. Belangrijke discussiepunten waren de controle op het recht op toeslag en de financiële gevolgen van 5 miljoen euro per jaar.

Wat deed de Tweede Kamer?
102
aangenomen
48

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36241?

 • Voor 10%, 1
 • Tegen 90%, 9

Totaal aantal stemmen: 10

Categorieën
De Macht

Referendum Nexit

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Referendum Nexit
Loading
/

Het Initiatiefwetsvoorstel Raadplegend Referendum EU-lidmaatschap, dat een referendum over het Nederlandse EU-lidmaatschap mogelijk wilde maken, werd met 40 voorstemmen verworpen. Het voorstel benadrukte het belang van directe democratie en het recht van burgers om zich uit te spreken over de afname van nationale soevereiniteit. Critici waarschuwden voor politieke instabiliteit en wezen op de voordelen van EU-lidmaatschap voor Nederland.

Wat deed de Tweede Kamer?
40
verworpen
110

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36346?

 • Voor 100%, 14
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 14

Categorieën
De Macht

Energiewet

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Energiewet
Loading
/

Het wetsvoorstel Regels energiemarkten en energiesystemen, dat de wetgeving voor gas en elektriciteit vernieuwt en de transitie naar hernieuwbare energie bevordert, werd met 141 voorstemmen aangenomen. Belangrijke punten waren de afschaffing van de salderingsregeling voor zonnepanelen en maatregelen tegen energiearmoede. Het voorstel omvat ook initiatieven voor energiedelen en de ontwikkeling van groene waterstofproductie.

Wat deed de Tweede Kamer?
141
aangenomen
9

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36378?

 • Voor 14%, 2
 • Tegen 86%, 12

Totaal aantal stemmen: 14

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk