Categorieën
De Macht

Wijziging van de Gemeentewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en enkele andere wetten in verband met uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester en de gezaghebber ter handhaving van de openbare orde en om enkele omissies te herstellen

Wat deed de Tweede Kamer?
133
aangenomen
17

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36217?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon

Wat deed de Tweede Kamer?
84
aangenomen
66

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 35592?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

Wat deed de Tweede Kamer?
144
aangenomen
5

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 35892?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Derde incidentele suppletoire begroting inzake verder vullen gasopslag Bergermeer

Wat deed de Tweede Kamer?
136
aangenomen
13

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36313?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur

Wat deed de Tweede Kamer?
79
aangenomen
71

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36277?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake uitlevering (Trb. 2021, 117)

Wat deed de Tweede Kamer?
141
aangenomen
8

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36233-(R2175)?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

Wat deed de Tweede Kamer?
148
aangenomen
1

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 35870?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Wet vaste huurcontracten

Wat deed de Tweede Kamer?
107
aangenomen
42

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36195?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Goedkeuring van het op 13 oktober 2021 te Tel Aviv tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (Trb. 2021, 135)

Wat deed de Tweede Kamer?
126
aangenomen
24

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36021?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
De Macht

Recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden

Wat deed de Tweede Kamer?
125
aangenomen
25

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36301?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk