Stichting en Vereniging

referend.app is naast een digitaal platform ook een stichting met ANBI-status (doneer) en een vereniging (word lid).

Gegevens Stichting referend.app
IBANNL79 RABO 0199 0279 86
KvK86102168
RSIN863861568
Gegevens vereniging referend.app
IBANNL05 RABO 0199002061
KvK86102044
RSIN863861520

Klik hier voor de contactgegevens en het vestigingsadres van zowel de stichting als de vereniging.

Stichting referend.app heeft als doel het bewerkstelligen van decentralisatie, transparantie en inspraak in het politieke proces. Het beleidsplan en de verwerving en besteding van inkomsten wordt gespecificeerd in de Roadmap.

Het bestuur van zowel de stichting als de vereniging bestaat uit Roman van Ree (voorzitter), Robert Valentine (penningmeester) en Elizabeth van der Heide (secretaris). Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten en eventueel vacatiegeld dat niet bovenmatig is.

Verslagen van uitgeoefende activiteiten zijn te vinden in de nieuwsfeed. De belangrijkste activiteiten en de jaarlijkse financiele verantwoording worden op deze pagina gepubliceerd.

Jaarverslagen
  • 2022, 2023: Omdat er in de opstartfase, naast enkele verwaarloosbare transacties, waarmee de technologische en financiele infrastructuur werd getest, geen financiele transacties hebben plaatsgevonden, is er voor boekjaren 2022 en 2023 geen financiele verantwoording beschikbaar.
Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk