Categorieën
front-end Nieuws

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Loading
Categorieën
Nieuws

Aflevering drie van de podcast en vakantie

Aflevering drie van de referend.app podcast is live. Te gast is Yernaz Ramautarsing die met ons het minimumuurloon behandelt.

Daarnaast is de host van de podcast, Roman, tot en met 15 mei op vakantie. Tot die tijd zullen er geen nieuwe afleveringen worden opgenomen. Na terugkomst zal de podcast wekelijks volgens een vast schema worden voortgezet.

#3 MINIMUMUURLOON met Yernaz Ramautarsing

Het minimumloon lijkt op het eerste gezicht een goed idee, gebaseerd op goede intenties en empathie. Maar de intenties en de daadwerkelijke uitwerking van beleid hoeven zeker niet altijd overeen te komen.

35335: Wet invoering minimumuurloon

Nederland kent sinds 1969 een wettelijk minimumloon. Dit wetsvoorstel strekt tot invoering van een, voor een ieder die onder de reikwijdte van het wettelijk minimumloon (Wml) valt, geldend uniform minumumuurloon. De invoering van een wettelijk minimumuurloon leidt tot een eerlijker en transparanter minimumloon. De hoogte van het minimumloon per uur wordt hierdoor niet alleen voor iedereen gelijk, maar ook inzichtelijker.
Daarnaast beoogt de initiatiefnemer met dit wetsvoorstel het minimumloon te verhogen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 35335?

  • Voor 0%, 0 stem(men)
  • Tegen 100%, 3 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 3

Categorieën
Nieuws

#2 CORRECTIEF REFERENDUM met Robert Valentine – referend.app

Binnenkort wordt er in de Tweede Kamer gestemd over het correctief referendum. Een no-brainer, zou je zeggen. Maar is een referendum in deze vorm wel nuttig of zou het slechts een pyrrusoverwinning betreffen?

35729: Initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Met de bekendmaking van de wet van 1 februari 2021 (Stb. 2021, 58) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet – en ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. Om die tweede lezing in gang te zetten dient Van Raak (SP) nu opnieuw een initiatiefwetsvoorstel in waarin hij voorstelt de Grondwet zodanig te wijzigen dat het houden van een correctief referendum mogelijk wordt. De Tweede Kamer die gevormd wordt na de verkiezingen van maart 2021 kan dit voorstel in tweede lezing dan in behandeling nemen. Van Raak verwijst in zijn onderbouwing van het voorstel ook naar het rapport ‘Lage drempels, hoge dijken’ van de Staatscommissie parlementair stelsel (Commissie Remkes) waarin ook wordt geadviseerd het correctief referendum mogelijk te maken.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 35729?

  • Voor 50%, 2 stem(men)
  • Tegen 50%, 2 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 4

Categorieën
Nieuws

referend.app is live en de eerste aflevering van de podcast is een feit

Met trots mogen wij mededelen dat referend.app klaar is voor gebruik. Nu is het tijd om gebruikers aan te trekken. Een van de manieren waarop wij de aandacht willen vestigen op referend.app is met de referend.app podcast, momenteel te volgen via Spotify, Apple Podcasts en Youtube (directe RSS-feed).

In de referend.app podcast worden wekelijks nieuwe wetsvoorstellen behandeld met experts, belanghebbenden en politici, met als doel om de materie toegankelijk en behapbaar te maken voor iedereen. De eerste aflevering is inmiddels een feit. Te gast niemand minder dan Robert Valentine, lijsttrekker van de LP en penningmeester van Stichting referend.app.

#1 VIJFDE VERLENGING “TIJDELIJKE” CORONAWET met Robert Valentine

De vijfde verlenging van de “tijdelijke” coronawet is nog niet goedgekeurd (en wel al ingetreden!), of de zesde ligt alweer klaar. De democratie wordt verder uitgehold en de grondwet is zo langzamerhand het papier waarop deze geschreven is niet langer waard.

36042: Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

Dit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van de vijfde verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm). De wet wordt verlengd met drie maanden, van 1 maart 2022 tot 1 juni 2022. De Twm bevat de maatregelen in het kader van Covid-19. Deze wet (of onderdelen daarvan) kan steeds met drie maanden verlengd worden. De onderdelen waarvan de geldingsduur niet wordt verlengd vervallen dan.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36042?

  • Voor 0%, 0 stem(men)
  • Tegen 100%, 15 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 15

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk