Regels en Richtlijnen

referend.app is een politiek neutraal platform. Dat wil zeggen dat er politiek inhoudelijk niet wordt gecensureerd. Er zijn echter wel enkele richtlijnen en regels waaraan een initiatief wordt getoetst en moet voldoen, voor het op referend.app gepubliceerd wordt. Over het algemeen geldt:

– Termen dienen duidelijk te worden gedefinieerd.

– De focus van een betoog, amendement of initiatief ligt op de praktische uitwerking van beleid, in tegenstelling tot de intentie ervan.

– Er wordt niet alleen rekening gehouden met directe gevolgen van beleid, maar ook met indirecte en minder voor de hand liggende gevolgen.

– Een initiatief wordt opgebouwd uit logische redenering, zonder contradicties of andere drogredeneringen en wordt zo kort en beknopt mogelijk gehouden. Argumenten waar mogelijk onderbouwd met voorbeelden, feiten en/of wetenschappelijke onderzoeken. Door te verwijzen naar bronnen met behulp van hyperlinks, is het mogelijk om naar bronnen te verwijzen en diepgang te verschaffen.

– Omdat het voor de wet belangrijk is om in bepaalde situaties specifieke juridische termen en notaties van wetsartikelen te gebruiken, is het wenselijk om dit correct te doen en waar nodig nadrukkelijk toe te lichten, zodat iedereen begrijpt wat er wordt bedoeld.

Doel

Het doel van een initiatief is het initieren van een wetswijziging of het introduceren van een geheel nieuwe wet met voldoende steun om dit aan de Tweede Kamer voor te leggen. Over initiatieven kan op referend.app worden gestemd.

Vorm en Inhoud

Waar het initiatief betrekking heeft op een reeds bestaande wet, wordt in het initiatief naar de betreffende wet verwezen. Voor een initiatief waarmee een geheel nieuwe wet geintroduceerd wordt is dit uiteraard geen optie.

Een initiatief bestaat in ieder geval uit een inleiding, waarin de redenen voor het initiatief uiteen worden gezet, citaten van eventueel relevante wetteksten, gevolgd door de gewenste wijzigingen.

Transparantie

Van auteurs wordt verwacht dat zij belangen die van invloed zouden kunnen zijn op het verdedigde standpunt bekend maken, zodat de lezers deze informatie kunnen meenemen in hun overwegingen.


Wil je ook betogen en amendementen publiceren op referend.app en zo jouw steentje bijdragen aan het publieke debat? Neem contact op met referend.app.

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk