Categorieën
Koninkrijksrelaties

Wijziging begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor 2023 (Miljoenennota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wijziging houdt verband met de Miljoenennota 2024.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36435-IV?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Koninkrijksrelaties

Begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor 2024

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36410-IV?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Koninkrijksrelaties

Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36360-IV?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Koninkrijksrelaties

Wijziging begrotingen van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds voor het jaar 2023 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2023.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36350-IV?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Koninkrijksrelaties

Begroting van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36200-IV?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Koninkrijksrelaties

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36120-IV?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Koninkrijksrelaties

Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds over 2021 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36100-IV?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Koninkrijksrelaties

Rijkswet Aruba financieel toezicht

Met dit voorstel van rijkswet wordt het financieel toezicht vanuit het Koninkrijk en de instelling van het College Aruba financieel toezicht bij rijkswet vastgelegd. Sinds 2015 heeft Aruba zelf het financieel toezicht vanuit het Koninkrijk geregeld in de Landsverordening Aruba Tijdelijk financieel (LAft). De regeringen van Aruba en Nederland willen dit financiële toezicht nu regelen door middel van een onderlinge regeling in de vorm van een rijkswet op grond van artikel 38, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (consensusrijkswet).De vier landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten vormen samen het Koninkrijk der Nederlanden.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36032-(R2162)?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Koninkrijksrelaties

Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

Dit voorstel van rijkswet regelt de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO). Het COHO wordt een bestuursorgaan met zelfstandige taken en bevoegdheden dat tot doel heeft om de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten te ondersteunen bij het doorvoeren van bestuurlijke hervormingen, het realiseren van duurzame en houdbare overheidsfinanciën en het versterken van de weerbaarheid van de economieën van deze landen. De vier landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten vormen samen het Koninkrijk der Nederlanden.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36031-(R2161)?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Koninkrijksrelaties

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk)

Incidentele wijziging van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) met betrekking tot voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 35712?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk