Gebruiksvoorwaarden

referend.app is een kostenloze dienst die het voor Nederlandse burgers mogelijk maakt om mee te stemmen over wetsvoorstellen die in de Tweede Kamer worden behandeld, burgerinitiatieven in te dienen en de gepubliceerde inhoud te bediscussieren.

Als gebruiker van referend.app ben je Nederlands staatsburger. Personen zonder Nederlandse nationaliteit zijn uitgesloten van deelname aan referend.app.

Als gebruiker van referend.app ben je minstens 18 jaar oud.

Als gebruiker vul je het aanmeldformulier volledig en naar waarheid in.

Als gebuiker van referend.app beheer en benut je niet meer dan één (1) account. Het aanmaken of beheren van meerdere accounts door één persoon is niet toegestaan. Een account wordt enkel gebruikt door de persoon op wiens naam het account staat. Gebruik wordt beperkt tot het stemmen op wetsvoorstellen, initiatieven en commentaren en het bediscussiëren van gepubliceerde inhoud. Elk onbedoeld gebruik van het platform, zoals bijvoorbeeld het opzettelijk manipuleren van stemmingen of het omkopen of dwingen van gebruikers om op een bepaalde manier te stemmen, is niet toegestaan.

Een verhitte discussie kan gezond zijn, maar grove taal en gescheld worden niet getolereerd, evenals spam, doxing, smaad, laster of agressieve of bedreigende taal.

Wij doen ons uiterste best om alle inhoud die door gebruikers op referend.app wordt gepubliceerd te modereren. referend.app is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door gebruikers of voor uitingen van gebruikers waarmee de wet wordt overtreden. Commentaren die volgens gebruikers deze gebruiksvoorwaarden schenden kunnen bij beheerders worden aangegeven door bij de relevante reactie op het rode vlaggetje te klikken.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de beveiliging van het account door het aanmaken van een uniek en veilig wachtwoord. De gebruiker bewaart het wachtwoord veilig en deelt het niet met anderen.

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers, doen ons uiterste best om referend.app te beveiligen en delen nooit persoonlijke gegevens waarmee gebruikers kunnen worden geïdentificeerd met derden, behalve waar de wet dit vereist. Persoonlijke gegevens kunnen mogelijk geanonimiseerd gebruikt worden voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. referend.app is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door misbruik van de gegevens van gebruikers, anders dan door opzet of grove nalatigheid van referend.app.

Als je een account aanmaakt en/of je aanmeldt voor de nieuwsbrief en/of notificaties op referend.app en/of aankopen of donaties doet en/of lid wordt van de vereniging, kan je emails ontvangen met daarin nieuws, nieuwe wetsvoorstellen en initiatieven, updates over interacties op het platform (zoals bijvoorbeeld nieuwe reacties) en andere berichtgeving die relevant is voor (het gebruik van) referend.app en gerelateerde transacties.

Het opgeven van je woonplaats is vereist voor het aanmaken van een account. Overige adresgegevens zijn niet vereist. Deze zijn echter wel nodig voor de legitimering van een burgerinitiatief. Stemmen voor een burgerinitiatief van gebruikers die geen adres hebben opgegeven tellen zodoende niet mee als rechtsgeldige steunbetuiging. Wil je na het aanmaken van je account je adresgegevens toevoegen of wijzigen? Neem dan contact met ons op.

Als gebruiker heb je recht op het inzien en wijzigen van jouw gegevens. Gegevens kunnen op verzoek van gebruikers van het platform worden verwijderd. Neem hiervoor contact op met referend.app. De gegevens kunnen echter mogelijk voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gearchiveerd.

Voor het wijzigen of verwijderen van gegevens, is het wettelijk verplicht om de persoon die de aanvraag doet te identificeren. Voor dit doeleind kan er om identificatie worden gevraagd.

Accounts waarmee deze gebruiksvoorwaarden worden geschonden kunnen worden gedeactiveerd. De gebruikers kunnen als persoon worden verbannen van referend.app (d.w.z. dat de gebruiker ook met nieuwe account(s) de participatie op referend.app wordt ontzegd). Bij ernstige schendingen, zoals schendingen van de wet, kunnen autoriteiten worden ingeschakeld en schade en kosten op de schender worden verhaald.

referend.app behoudt te allen tijde het recht om commentaren te verwijderen en accounts te deactiveren, zonder opgave van reden.

referend.app behoudt te allen tijde het recht om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Van grotere, inhoudelijke wijzigingen worden gebruikers tijdig per email op de hoogte gebracht. Mocht een gebruiker niet akkoord gaan met de wijziging, dan dient dit voor de ingangsdatum van de nieuwe gebruiksvoorwaarden per email aan referend.app kenbaar te worden gemaakt en wordt het account gedeactiveerd.

Klik hier voor de voorwaarden van de webshop.

Klik hier voor de voorwaarden voor lidmaatschap en donaties.

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk