Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wet aanscherping strafbaarstelling ronselen

Wijziging van de Kieswet in verband met de aanscherping van de strafbaarstelling inzake het ronselen van volmachtstemmen (Wet aanscherping strafbaarstelling ronselen)

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36571?

 • Voor 60%, 3
 • Tegen 40%, 2

Totaal aantal stemmen: 5

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond in verband met het aanwijzen van drinkwaterbedrijven als bronhouders en enkele andere wijzigingen

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet basisregistratie ondergrond zodat ook drinkwaterbedrijven worden aangewezen als leverancier van gegevens van de Basisregistratie Ondergrond. In de actuele Wet Basisregistratie ondergrond is een dergelijke verplichting uitsluitend opgelegd aan bestuursorganen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36544?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wet digitaal vergaderen decentrale overheden

Tijdens de COVID-19-pandemie ontstond de noodzaak voor gemeenteraden (en andere decentrale volksvertegenwoordigingen) om digitaal te vergaderen. Hierin voorzag destijds de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming decentrale overheden. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze tijdelijke wet is de Evaluatiecommissie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming ingesteld, om te leren van de ervaringen die daarmee zijn opgedaan. In haar eindrapport kwam de evaluatiecommissie met de aanbeveling de wet aan te passen, zodat decentrale overheden digitaal kunnen vergaderen maar dan alleen in noodsituaties. Dit wetsvoorstel geeft een algemene mogelijkheid om digitaal te vergaderen in plaats van fysiek. Op een aantal uitzonderingen na, zoals raadsvergaderingen waarin raadsleden beëdigd worden, kunnen gemeenteraden zelf bepalen of en wanneer zij fysiek of digitaal vergaderen. De regering gaat er daarbij van uit dat fysiek en digitaal vergaderen gelijkwaardig zijn. Ook biedt het voorstel de mogelijkheid om te experimenteren met hybride vergaderen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36558?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over 2023 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36560-VII?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Slotwet Gemeentefonds 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Gemeentefonds over 2023 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36560-B?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Slotwet Provinciefonds 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Provinciefonds over 2023 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36560-C?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over 2023 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36560-III?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad over 2023 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36560-IIB?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Slotwet Staten-Generaal 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de Staten-Generaal over 2023 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36560-IIA?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Slotwet van de Koning 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de Koning over 2023 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36560-I?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk