Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wijziging begroting van de Staten-Generaal voor 2023 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van de Staten-Generaal. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2023

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36350-IIA?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wijziging begroting van het Ministerie van Algemene Zaken, de begroting van het Kabinet van de Koning en de begroting van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten voor 2023 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2023.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36350-III?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wijziging begroting van de Koning voor het jaar 2023 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van de Koning. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2023.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36350-I?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wijziging begroting van de overige colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad voor 2023 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van de overige colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2023.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36350-IIB?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wijziging begroting van het provinciefonds voor 2023 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het provinciefonds. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2023

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36350-C?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wijziging begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor 2023 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2023

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36350-VII?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wijziging begroting van het gemeentefonds voor 2023 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het gemeentefonds. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2023.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36350-B?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap

Initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Houwelingen (FVD) waarin wordt voorgesteld om een raadplegend referendum te houden over de vraag of het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie moet worden voortgezet of niet.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36346?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Dit wetsvoorstel bevat de begroting, de Raming, voor de Tweede Kamer voor het jaar 2024. Deze Raming wordt vervolgens door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegevoegd aan hoofdstuk IIA van de Rijksbegroting.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36328?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag)

Dit wetsvoorstel stelt wijzigingen voor in de Wet op de huurtoeslag. De Wet op de huurtoeslag wordt vereenvoudigd, zodat mensen beter begrijpen waar ze aan toe zijn, minder gegevens hoeven aan te leveren en de uitvoering simpeler wordt. De volgende veranderingen worden aangekondigd:- Afschaffen van de maximum huurgrenzen als voorwaarde voor het ontvangen van huurtoeslag. Hiermee wordt het bereik van de huurtoeslag verbreed en worden meer huurders met een laag inkomen maar te hoge huur geholpen bij de betaalbaarheid van hun woonlasten.- Het afschaffen van subsidiëring van servicekosten. De kale huurprijs wordt bepalend. – Verlagen van de jongerenleeftijdsgrens om voor volledige huurtoeslag in aanmerking te komen van 23 jaar naar 21 jaar.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36311?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk