Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Tweede incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 inzake Maatwerkfinanciering CO2-reductie Verduurzaming Industrie

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake Maatwerkfinanciering CO2-reductie Verduurzaming Industrie.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36504?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 2

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2024 inzake energiehulp aan Oekraïne.

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII). Deze wijziging houdt verband met de energiehulp aan Oekraïne.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36493?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing

Dit wetsvoorstel regelt de uitvoering in Nederland van de Europese Verordening waarmee een plafond is gesteld aan de opbrengsten van elektriciteitsproducenten vanaf 1 december 2022.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36453?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Instellingswet Adviescollege toetsing regeldruk

Het wetsvoorstel regelt de instelling van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). Daarmee wordt het huidige, tijdelijke ATR een permanent adviescollege. Tevens worden de taken en bevoegdheden van het ATR op enkele punten uitgebreid.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36450?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld

Het wetsvoorstel regelt het definitief beëindigen van de gaswinning uit het Groningenveld. Daartoe worden de Gaswet en de Mijnbouwwet gewijzigd.De gaswinning uit het Groningenveld heeft grote problemen veroorzaakt in Groningen. Na de aardbevingen van 2018 in Zeerijp besloot het kabinet de gaswinning uit het Groningenveld af te bouwen en zo snel mogelijk volledig te beëindigen. Daartoe is eerder onder meer de Wet minimalisering gaswinning Groningen in werking getreden. Met dit wetsvoorstel wordt de gaswinning per 1 October 2024 definitief beëindigd.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36441?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor 2024

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36410-XIII?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Wijziging begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor 2023 (Miljoenennota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze wijziging houdt verband met de Miljoenennota 2024.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36435-XIII?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Wijziging begroting van het Nationaal Groeifonds voor 2023 (Miljoenennota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het Nationaal Groeifonds. Deze wijziging houdt verband met de Miljoenennota 2024.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36435-L?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Begroting van het Nationaal Groeifonds (L) voor 2024

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het Nationaal Groeifonds.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36410-L?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten

Voorstel voor het aanpassen van de Nederlandse Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten aan de laatste Europese regels voor de handel in emissierechten.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36407?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk