Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met het herstel van omissies en het aanbrengen van verduidelijkingen

Dit wetsvoorstel heeft allereerst als doel vier knelpunten weg te nemen. De mogelijkheid ontbreekt bijvoorbeeld om een woning, die is opgenomen in het loket-opname-op-verzoek traject, versneld te kunnen beoordelen als er vermoedelijk sprake is van een onveilige situatie. Verder is het nu nog niet mogelijk om een herbeoordeling uit te voeren voor alle constructief verbonden gebouwen als één of meer eigenaren van een dergelijk gebouw een herbeoordeling wil.Daarnaast bevat het wetsvoorstel een aantal aanpassingen. Bijvoorbeeld over de verstrekking van historische schadedata door NAM aan de minister van Economische Zaken Klimaat en de verstrekking van de gegevens over gezondheid. En het schrappen van de verplichting voor de eigenaar van een gebouw tot het overdragen van de vordering op NAM voor het versterken van zijn gebouw.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36566?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Slotwet ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over 2023 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36560-XIII?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Slotwet Nationaal Groeifonds 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Nationaal Groeifonds over 2023 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36560-L?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor 2024 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2024.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36550-XIII?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de begroting van het Nationaal Groeifonds voor 2024 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het Nationaal Groeifonds. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2024.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36550-L?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Tweede incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 inzake Maatwerkfinanciering CO2-reductie Verduurzaming Industrie

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake Maatwerkfinanciering CO2-reductie Verduurzaming Industrie.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36504?

 • Voor 5%, 2
 • Tegen 95%, 38

Totaal aantal stemmen: 40

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2024 inzake energiehulp aan Oekraïne.

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII). Deze wijziging houdt verband met de energiehulp aan Oekraïne.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36493?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 22

Totaal aantal stemmen: 22

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing

Dit wetsvoorstel regelt de uitvoering in Nederland van de Europese Verordening waarmee een plafond is gesteld aan de opbrengsten van elektriciteitsproducenten vanaf 1 december 2022.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36453?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 2

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Instellingswet Adviescollege toetsing regeldruk

Het wetsvoorstel regelt de instelling van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). Daarmee wordt het huidige, tijdelijke ATR een permanent adviescollege. Tevens worden de taken en bevoegdheden van het ATR op enkele punten uitgebreid.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36450?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 3

Totaal aantal stemmen: 3

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld

Het wetsvoorstel regelt het definitief beëindigen van de gaswinning uit het Groningenveld. Daartoe worden de Gaswet en de Mijnbouwwet gewijzigd.De gaswinning uit het Groningenveld heeft grote problemen veroorzaakt in Groningen. Na de aardbevingen van 2018 in Zeerijp besloot het kabinet de gaswinning uit het Groningenveld af te bouwen en zo snel mogelijk volledig te beëindigen. Daartoe is eerder onder meer de Wet minimalisering gaswinning Groningen in werking getreden. Met dit wetsvoorstel wordt de gaswinning per 1 October 2024 definitief beëindigd.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36441?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 3

Totaal aantal stemmen: 3

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk