Categorieën
front-end

Wij geloven dat iedere burger recht heeft op inspraak en transparantie als het aankomt op politieke besluitvorming. Met de juiste technologie kan de democratie radicaal worden verbeterd. Wij hebben een app gebouwd die dit waar kan maken. Verder lezen…

Log in en herwin je waardigheid als burger van een soeverein Nederland.

Je bevindt je op de homepagina. Hier vind je alle wetsvoorstellen, initiatieven en nieuwsberichten in één feed. Ook de Macht kan je via deze feed volgen.

Categorieën
De Macht

Pulsvisserij, heftige incidenten op middelbare scholen en groeiende dakloosheid | week 23 | 2024

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Pulsvisserij, heftige incidenten op middelbare scholen en groeiende dakloosheid | week 23 | 2024
Loading
/

In week 23 behandelde de Macht onder andere de pulsvisserij, de toename van het aantal heftige incidenten op middelbare scholen en de groeiende dakloosheid in Nederland.

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wet aanscherping strafbaarstelling ronselen

Wijziging van de Kieswet in verband met de aanscherping van de strafbaarstelling inzake het ronselen van volmachtstemmen (Wet aanscherping strafbaarstelling ronselen)

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36571?

 • Voor 100%, 1
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
De Macht

Kinderopvang Oekraïners

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Kinderopvang Oekraïners
Loading
/

Het wetsvoorstel betreffende kinderopvangtoeslag voor Oekraïense ontheemden is met 102 voorstemmen aangenomen. Dit wetsvoorstel geeft Oekraïense vluchtelingen recht op kinderopvangtoeslag om werk en zorg voor hun kinderen beter te combineren. Belangrijke discussiepunten waren de controle op het recht op toeslag en de financiële gevolgen van 5 miljoen euro per jaar.

Wat deed de Tweede Kamer?
102
aangenomen
48

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36241?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 9

Totaal aantal stemmen: 9

Categorieën
De Macht

Referendum Nexit

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Referendum Nexit
Loading
/

Het Initiatiefwetsvoorstel Raadplegend Referendum EU-lidmaatschap, dat een referendum over het Nederlandse EU-lidmaatschap mogelijk wilde maken, werd met 40 voorstemmen verworpen. Het voorstel benadrukte het belang van directe democratie en het recht van burgers om zich uit te spreken over de afname van nationale soevereiniteit. Critici waarschuwden voor politieke instabiliteit en wezen op de voordelen van EU-lidmaatschap voor Nederland.

Wat deed de Tweede Kamer?
40
verworpen
110

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36346?

 • Voor 100%, 11
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 11

Categorieën
De Macht

Energiewet

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Energiewet
Loading
/

Het wetsvoorstel Regels energiemarkten en energiesystemen, dat de wetgeving voor gas en elektriciteit vernieuwt en de transitie naar hernieuwbare energie bevordert, werd met 141 voorstemmen aangenomen. Belangrijke punten waren de afschaffing van de salderingsregeling voor zonnepanelen en maatregelen tegen energiearmoede. Het voorstel omvat ook initiatieven voor energiedelen en de ontwikkeling van groene waterstofproductie.

Wat deed de Tweede Kamer?
141
aangenomen
9

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36378?

 • Voor 17%, 2
 • Tegen 83%, 10

Totaal aantal stemmen: 12

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met het herstel van omissies en het aanbrengen van verduidelijkingen

Dit wetsvoorstel heeft allereerst als doel vier knelpunten weg te nemen. De mogelijkheid ontbreekt bijvoorbeeld om een woning, die is opgenomen in het loket-opname-op-verzoek traject, versneld te kunnen beoordelen als er vermoedelijk sprake is van een onveilige situatie. Verder is het nu nog niet mogelijk om een herbeoordeling uit te voeren voor alle constructief verbonden gebouwen als één of meer eigenaren van een dergelijk gebouw een herbeoordeling wil.Daarnaast bevat het wetsvoorstel een aantal aanpassingen. Bijvoorbeeld over de verstrekking van historische schadedata door NAM aan de minister van Economische Zaken Klimaat en de verstrekking van de gegevens over gezondheid. En het schrappen van de verplichting voor de eigenaar van een gebouw tot het overdragen van de vordering op NAM voor het versterken van zijn gebouw.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36566?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met het circulair materialenplan en de verplichtingen bij afwijking daarvan

Het landelijk afvalbeheerplan (LAP) wordt steeds mee ingezet voor de bevordering van een circulaire economie. Dit wetsvoorstel draagt bij aan de bevordering daarvan door een aantal wijzigingen in titel 10.2 en de definities van de Wet milieubeheer. Het LAP krijgt de nieuwe naam circulair materialenplan (CMP). Tevens krijgt het bestuursorgaan, dat wil afwijken van het CMP, de wettelijke verplichting daarvan een afschrift aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat te sturen. Voor de minister is dit van belang in het kader van de beleidsvorming ten behoeve van de ontwikkeling van een circulaire economie.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36565?

 • Voor 100%, 1
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
De Macht

Verantwoording, ondermijning en Nexit-referendum | week 22 | 2024

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Verantwoording, ondermijning en Nexit-referendum | week 22 | 2024
Loading
/

In week 22 behandelde de Macht onder andere de verantwoording over het afgelopen jaar, ondermijning vanuit het buitenland en het referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie.

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Wijziging van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2024 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2024.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36550-VI?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond in verband met het aanwijzen van drinkwaterbedrijven als bronhouders en enkele andere wijzigingen

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet basisregistratie ondergrond zodat ook drinkwaterbedrijven worden aangewezen als leverancier van gegevens van de Basisregistratie Ondergrond. In de actuele Wet Basisregistratie ondergrond is een dergelijke verplichting uitsluitend opgelegd aan bestuursorganen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36544?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk