Categorieën
front-end

Wij geloven dat iedere burger recht heeft op inspraak en transparantie als het aankomt op politieke besluitvorming. Met de juiste technologie kan de democratie radicaal worden verbeterd. Wij hebben een app gebouwd die dit waar kan maken. Verder lezen…

YouTube player
Categorieën
Justitie en Veiligheid

ECHTE TATA’S met Anis Benhayyoun – referend.app #13

Wat is een echte Nederlander? Wat maakt Nederland tot Nederland? Kan immigratie, met alle sociale voorzieningen die Nederland biedt, onveranderd worden voortgezet, zonder dat daardoor de Nederlandse maatschappij ontwricht? Of mag er meer verwacht worden van de immigrant, zodat deze zijn eigenwaarde en motivatie behoudt en zijn steentje bijdraagt aan de maatschappij?

YouTube player

Klik hier voor meer informatie over dit initiatief.

Ben je voor of tegen initiatief RA-I00002?

 • Voor 100%, 1 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Wet strafbaarstelling conversiehandelingen

Conversiehandelingen hebben tot doel de seksuele gerichtheid of genderidentiteit van mensen te veranderen tot de heersende norm. Meestal gaat het hierbij om de verandering van homo- naar heteroseksualiteit en wordt ook wel gesproken van ‘homogenezingstherapie’. Slachtoffers van conversiehandelingen bevinden zich vaak in een kwetsbare positie. Het gaat voornamelijk over jonge mensen die opgroeien in een religieuze omgeving met strenge normen met betrekking tot seksuele gerichtheid en genderidentiteit. Doel van dit initiatiefwetsvoorstel is het beschermen van deze slachtoffers door conversiehandelingen strafbaar te stellen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36178?

 • Tegen 100%, 2 stem(men)
 • Voor 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
Financiën

SCHEIDING VAN GELD EN STAAT met Anis Benhayyoun – referend.app #12

Waarom bepaalt de overheid wat wij als geld gebruiken? Waarom en hoe manipuleren centrale banken de economie? En wat zijn de gevolgen van deze gang van zaken en hoe zou het anders kunnen? Anis stelt de Muntwet 2002 aan de kaak in dit eerste Initiatief op referend.app!

YouTube player

Klik hier voor meer informatie over dit initiatief.

Ben je voor of tegen initiatief RA-I00001?

 • Voor 100%, 2 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36177?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Invoering van een investeringsverplichting voor grote streamingsdiensten ten behoeve van het Nederlands cultureel audiovisueel product

Om de productie en zichtbaarheid van Nederlandse films, series en documentaires te versterken moeten grote streamingdiensten die in Nederland actief zijn, zoals Netflix, Amazon Prime en Videoland, 4,5% van hun jaaromzet gaan investeren in Nederlandse series, films en documentaires.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36176?

 • Tegen 100%, 2 stem(men)
 • Voor 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Vierde incidentele suppletoire begroting inzake opvang ontheemden Oekraïne, coalitieakkoordmiddelen en veiligheidsgelden

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor het jaar 2022 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36175?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Financiën

Initiatiefvoorstel voor een Wet vermogensbelasting 2024

Dit wetsvoorstel van de leden Nijboer, Alkaya, Van Raan en Gündogan betreft een progressieve belasting op vermogensbestanddelen die niet worden belast in box 1 of box 2 van de inkomstenbelasting, zoals spaargeld, beleggingen, onroerend goed en cryptomunten. Er geldt een vrijstelling voor het eigen huis en voor de eerste honderdduizend euro per persoon.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36173?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36172?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Zevende suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 inzake IP-CEI waterstof golf 2 en 3

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake IP-CEI waterstof golf 2 en 3.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36170?

 • Voor 0%, 0 stem(men)
 • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Volg referend.app op sociale media.

Doneer aan Stichting referend.app!

Sluit je aan bij de beweging door lid te worden van de vereniging.

Je bevindt je op de homepagina.

Hier vind je alle wetsvoorstellen, betogen, amendementen, initiatieven en nieuwsberichten in één feed.

De wetsvoorstellen worden één-op-één overgenomen van de Tweede Kamer.

De betogen, amendementen en initiatieven worden ingediend door gebruikers van referend.app.