Categorieën
front-end

Je bevindt je op de homepagina. Hier vind je alle wetsvoorstellen, initiatieven en nieuwsberichten in één feed. Ook de Macht kan je via deze feed volgen.

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verlenging Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt met vier jaar verlengd tot 1 januari 2028. Werkzoekenden van boven de 60 jaar en 4 maanden kunnen, als hun WW- of WGA-uitkering is afgelopen, een IOW-uitkering aanvragen. Zestigplussers lopen een groter risico op langdurige werkloosheid. Met de IOW-uitkering wordt voorkomen dat oudere werklozen in de jaren voordat ze recht hebben op AOW terug moeten vallen op de bijstand en hun spaargeld moeten aanspreken. Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer ermee instemmen treedt het wetsvoorstel met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2024.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36506?

 • Voor 75%, 6
 • Tegen 25%, 2

Totaal aantal stemmen: 8

Categorieën
Buitenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (Incidentele suppletoire begroting inzake tussentijdse herziening Meerjarig Financieel Kader)

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36505?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 3

Totaal aantal stemmen: 3

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Tweede incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 inzake Maatwerkfinanciering CO2-reductie Verduurzaming Industrie

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake Maatwerkfinanciering CO2-reductie Verduurzaming Industrie.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36504?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 6

Totaal aantal stemmen: 6

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verbetering van toezicht en handhaving Warenwet en Tabaks- en rookwarenwet

Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Warenwet en de Tabaks- en rookwarenwet. De wijzigingen zijn hoofdzakelijk ter verbetering van het toezicht en de handhaving.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36503?

 • Voor 20%, 1
 • Tegen 80%, 4

Totaal aantal stemmen: 5

Categorieën
Verslag

Saldering

Wat deed de Tweede Kamer?
89
aangenomen
61

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 35594?

 • Voor 43%, 3
 • Tegen 57%, 4

Totaal aantal stemmen: 7

Categorieën
Verslag

Doxing

Wat deed de Tweede Kamer?
150
aangenomen
0

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36171?

 • Voor 82%, 14
 • Tegen 18%, 3

Totaal aantal stemmen: 17

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wet betaalbare huur

Dit wetsvoorstel leidt tot regulering van huren, in het bijzonder in de op dit moment vrije huursector. Dat gebeurt door het zogenoemde woningwaarderingsstelsel (WWS) uit de sociale huursector ook verplicht toe te passen op de vrije huursector tot een huurwaarde van € 1123 (regulering middenhuur). Daarnaast wordt voorgesteld om de rechtspositie van huurders te verbeteren door de maximale huren uit het WWS als dwingende norm op te leggen. Dit laatste geldt voor zowel de sociale als de vrije huursector.Het wetsvoorstel steunt op vier pijlers:1. huurders beschermen tegen hoge huren,2. een voldoende omvangrijk middenhuursegment realiseren,3. de investeringsbereidheid van verhuurders in de vrije huursector op peil houden en4. verduurzaming van huurwoningen stimuleren.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36496?

 • Voor 50%, 3
 • Tegen 50%, 3

Totaal aantal stemmen: 6

Categorieën
Verslag

Seksuele misdrijven

Wat deed de Tweede Kamer?
144
aangenomen
5

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36222?

 • Voor 33%, 3
 • Tegen 67%, 6

Totaal aantal stemmen: 9

Categorieën
Digitale Zaken

Uitvoeringswet digitalemarktenverordening

Het wetsvoorstel regelt de uitvoering van de EU-digitalemarktenverordening in Nederland. Deze verordening bevat regels voor kernplatformdiensten van de grootste online platforms die door hun aanzienlijke marktpositie binnen de sector als zogenoemde ‘poortwachters’ kwalificeren. De handhaving van de verordening ligt uitsluitend bij de Europese Commissie. Nationale autoriteiten hebben daarbij een ondersteunende rol. Met het wetsvoorstel wordt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aangewezen als de bevoegde nationale autoriteit in Nederland.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36495?

 • Voor 50%, 1
 • Tegen 50%, 1

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
Verslag

Verdrag strijdkrachten Israël

Wat deed de Tweede Kamer?
126
aangenomen
24

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36021?

 • Voor 33%, 2
 • Tegen 67%, 4

Totaal aantal stemmen: 6

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk