Categorieën
front-end

Je bevindt je op de homepagina. Hier vind je alle wetsvoorstellen, initiatieven en nieuwsberichten in één feed. Ook de Macht kan je via deze feed volgen.

Categorieën
De Macht

Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden

Wat deed de Tweede Kamer?
150
aangenomen
0

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36171?

 • Voor 100%, 2
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
De Macht

Wet seksuele misdrijven

Wat deed de Tweede Kamer?
144
aangenomen
5

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36222?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
De Macht

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014

Wat deed de Tweede Kamer?
112
aangenomen
37

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36190?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Digitale Zaken

Wet implementatie Open data richtlijn

De Wet open overheid regelt dat gegevens verzameld voor de taakuitoefening van de overheid openbaar zijn. De Wet hergebruik regelt dat ze ook beschikbaar zijn voor andere toepassingen. Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan een Europese richtlijn en maakt hergebruik goedkoper en gemakkelijker en breidt het uit naar gegevens uit door de overheid betaald wetenschappelijk onderzoek en naar gegevens van overheidsondernemingen, zoals de NS.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36382?

 • Voor 100%, 1
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Voorstel van wet van de leden Kuik en Mutluer tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met het strafbaar stellen van het openbaar maken van beeldmateriaal van slachtoffers.

Voorstel van wet van de leden Kuik en Mutluer tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met het strafbaar stellen van het openbaar maken van beeldmateriaal van slachtoffers.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36381?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
De Macht

Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten

Wat deed de Tweede Kamer?
147
aangenomen
1

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36245?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake steun Oekraïne en tweede ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit

Wat deed de Tweede Kamer?
111
aangenomen
37

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36336?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

Wat deed de Tweede Kamer?
145
aangenomen
3

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36352?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Eerste incidentele suppletoire begroting inzake ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit

Wat deed de Tweede Kamer?
111
aangenomen
37

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36302?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten

Wijziging van diverse wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten).

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36380?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk