Categorieën
front-end

Wij geloven dat iedere burger recht heeft op inspraak en transparantie als het aankomt op politieke besluitvorming. Met de juiste technologie kan de democratie radicaal worden verbeterd. Wij hebben een app gebouwd die dit waar kan maken. Verder lezen…

Log in en herwin je waardigheid als burger van een soeverein Nederland.

Je bevindt je op de homepagina. Hier vind je alle wetsvoorstellen, initiatieven en nieuwsberichten in één feed. Ook de Macht kan je via deze feed volgen.

Categorieën
De Macht

Regeringsverklaring en hoofdlijnenakkoord | week 27 | 2024

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Regeringsverklaring en hoofdlijnenakkoord | week 27 | 2024
Loading
/

In week 27 behandelde de Macht de regeringsverklaring en het hoofdlijnenakkoord dat door de minister-president werd gepresenteerd. Het debat ging onder andere over migratie, klimaatbeleid en sociale zekerheid.

Categorieën
De Macht

Mislukte verkoop TenneT, structurele problemen UWV en Europese top | week 26 | 2024

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Mislukte verkoop TenneT, structurele problemen UWV en Europese top | week 26 | 2024
Loading
/

In week 26 behandelde de Macht onder andere de mislukte verkoop van TenneT Duitsland, de structurele problemen bij het UWV en de aanstaande Europese top in Brussel.

Categorieën
De Macht

Ontbossingsvrije grondstoffen en producten

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Ontbossingsvrije grondstoffen en producten
Loading
/

Het wetsvoorstel Ontbossingsvrije Grondstoffen en Producten, dat de ontbossing wil tegengaan door de herkomst van bepaalde grondstoffen te traceren en reguleren, is aangenomen met 147 stemmen voor. Belangrijke punten zijn de uitbreiding van de Houtverordening naar producten zoals soja, koffie, cacao en palmolie en de verplichting voor bedrijven om zorgvuldigheidsverklaringen in te dienen. Het doel is om ontbossing en milieuschade te voorkomen door transparantie in de toeleveringsketens.

Wat deed de Tweede Kamer?
147
aangenomen
3

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36518?

 • Voor 67%, 2
 • Tegen 33%, 1

Totaal aantal stemmen: 3

Categorieën
De Macht

Begroting handel en ontwikkelingssamenwerking

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Begroting handel en ontwikkelingssamenwerking
Loading
/

Het wetsvoorstel tot wijziging van de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking beoogt bezuinigingen door te voeren en middelen effectiever in te zetten. Belangrijke discussiepunten waren de impact van bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, met zorgen over gevolgen voor voedselzekerheid, gezondheidszorg, en vrouwenrechten. Daarnaast werd in de nieuwe begroting opnieuw een aanzienlijk bedrag toegewezen aan klimaatbeleid, wat door sommigen werd bekritiseerd vanwege de vermeende negatieve impact op de economie.

Wat deed de Tweede Kamer?
76
aangenomen
74

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36550-XVII?

 • Voor 60%, 3
 • Tegen 40%, 2

Totaal aantal stemmen: 5

Categorieën
De Macht

€60 miljoen voor Gnephoek

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
€60 miljoen voor Gnephoek
Loading
/

Het voorstel omvat een rijksbijdrage van 60 miljoen euro voor de ontwikkeling van het Gnephoek-project in Alphen aan den Rijn, met 5500 geplande woningen. Belangrijke discussiepunten waren de financiële risico’s en de impact op de natuur.

Wat deed de Tweede Kamer?
zonder stemming aangenomen

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36550-VII?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
De Macht

Nareizen asielzoekers, kosten autobezit en stikstofbeleid Schiphol | week 25 | 2024

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Nareizen asielzoekers, kosten autobezit en stikstofbeleid Schiphol | week 25 | 2024
Loading
/

In week 25 behandelde de Macht onder andere het nareizen van asielzoekers, de stijgende kosten voor autobezitters en de prioriteit van Schiphol in het stikstofbeleid.

Categorieën
De Macht

Drempelverlaging omgang grootouders

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Drempelverlaging omgang grootouders
Loading
/

Dit wetsvoorstel breidt het recht van grootouders uit om hun kleinkinderen te zien, door de drempel voor contact te verlagen. Het stelt voor dat de band tussen grootouders en kleinkinderen voortaan wordt aangenomen, tenzij het tegendeel bewezen wordt. Belangrijke discussiepunten waren de definitie van “nauwe persoonlijke betrekking” en de invoering van kindgesprekken vanaf 8 jaar.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36364?

 • Voor 38%, 5
 • Tegen 62%, 8

Totaal aantal stemmen: 13

Categorieën
De Macht

Bezuiniging Buitenlandse Zaken

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Bezuiniging Buitenlandse Zaken
Loading
/

De wijziging van de begroting van Buitenlandse Zaken omvat een bezuiniging van bijna 200 miljoen euro, wat zou kunnen leiden tot de sluiting van 34 ambassades. Voorstanders benadrukken de noodzaak van efficiënter werken en gerichte inzet van middelen, terwijl tegenstanders vrezen voor verzwakking van diplomatieke slagkracht en hogere toekomstige kosten.

Wat deed de Tweede Kamer?
144
aangenomen
6

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36550-VI?

 • Voor 100%, 4
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 4

Categorieën
De Macht

VN-verdrag staatsimmuniteit

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
VN-verdrag staatsimmuniteit
Loading
/

Het VN-verdrag betreffende de immuniteit van de rechtsmacht en de eigendommen van staten, dat de rechtszekerheid van burgers en bedrijven zou vergroten, zou de internationale samenwerking en juridische duidelijkheid bevorderen. Belangrijke punten waren de impact op militaire handelingen en de rechtspositie van ambassadepersoneel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36028?

 • Voor 13%, 1
 • Tegen 88%, 7

Totaal aantal stemmen: 8

Categorieën
De Macht

Afschaffen dwangsommen asielzoekers

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Afschaffen dwangsommen asielzoekers
Loading
/

Dit wetsvoorstel maakt de tijdelijke regeling ter afschaffing van dwangsommen in vreemdelingenzaken permanent waarmee de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) wordt vrijgesteld van het betalen van dwangsommen bij te late beslissingen. Voorstanders benadrukken dat de bespaarde middelen kunnen worden geïnvesteerd in de capaciteit van de asielketen en pleiten voor het beperken van de asielinstroom als werkelijke oplossing voor de problemen bij de IND. Tegenstanders waarschuwen dat het afschaffen van dwangsommen een belangrijk drukmiddel wegneemt en pleiten voor structurele investeringen in de IND.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 35749?

 • Voor 83%, 5
 • Tegen 17%, 1

Totaal aantal stemmen: 6

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk