Categorieën
Defensie

Slotwet ministerie van Defensie 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Defensie over 2023 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36560-X?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging van de Wet dieren in verband met de afschaffing van de bio-industrie

Het voorstel van de Partij voor de Dieren heeft als doel het welzijn van dieren in de veehouderij wettelijk te regelen. Zo moeten dieren in stallen en kooien de ruimte hebben voor hun natuurlijke gedragsbehoeften. Daarnaast regelt dit voorstel dat niet-medische ingrepen aan dieren worden beëindigd. Dit wetsvoorstel wil hiermee duidelijkheid bieden over het tijdpad naar een dierwaardige veehouderij in 2040.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36562?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het bevorderen van zorgcontractering

Dit wetsvoorstel wijzigt de Zorgverzekeringswet in verband met het bevorderen van zorgcontractering

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36561?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Wet provinciale inbesteding vervoerconcessies

Deze wijziging van de Wet personenvervoer 2000 biedt provincies de mogelijkheid tot de oprichting van een provinciaal OV-bedrijf. De provinciale overheid neemt dan alle risico’s van het verzorgen van openbaar vervoer over. Daar staat echter volledige regie en sturing op het aanbod tegenover. Het wetsvoorstel voorziet inbesteding op verschillende vervoersmodaliteiten. De mogelijkheid tot inbesteding door provincies kan daardoor ook worden toegepast bij regionale treinlijnen, die momenteel los aanbesteed worden.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36569?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024

Dit wetsvoorstel wijzigt verschillende wetten in het socialezekerheidsstelsel en de verlofregelgeving in Caribisch Nederland. Dit om de bestaanszekerheid van inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren en de regelgeving te moderniseren. Daarnaast wordt met dit wetsvoorstel een wettelijke grondslag gecreëerd voor de invoering van de dubbele kinderbijslag in Caribisch Nederland.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36557?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wet digitaal vergaderen decentrale overheden

Tijdens de COVID-19-pandemie ontstond de noodzaak voor gemeenteraden (en andere decentrale volksvertegenwoordigingen) om digitaal te vergaderen. Hierin voorzag destijds de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming decentrale overheden. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze tijdelijke wet is de Evaluatiecommissie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming ingesteld, om te leren van de ervaringen die daarmee zijn opgedaan. In haar eindrapport kwam de evaluatiecommissie met de aanbeveling de wet aan te passen, zodat decentrale overheden digitaal kunnen vergaderen maar dan alleen in noodsituaties. Dit wetsvoorstel geeft een algemene mogelijkheid om digitaal te vergaderen in plaats van fysiek. Op een aantal uitzonderingen na, zoals raadsvergaderingen waarin raadsleden beëdigd worden, kunnen gemeenteraden zelf bepalen of en wanneer zij fysiek of digitaal vergaderen. De regering gaat er daarbij van uit dat fysiek en digitaal vergaderen gelijkwaardig zijn. Ook biedt het voorstel de mogelijkheid om te experimenteren met hybride vergaderen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36558?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
De Macht

Regels producten met nicotine zonder tabak

Wat deed de Tweede Kamer?
103
aangenomen
47

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36403?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Defensie

Slotwet Defensiematerieelbegrotingsfonds 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van het Defensiematerieelbegrotingsfonds over 2023 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36560-K?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over 2023 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36560-III?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over 2023 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36560-XVII?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk