Roadmap

Wanneer de mogelijkheid zich voordoet, zal referend.app als politieke partij meedoen met verkiezingen en het platform inzetten als middel om het partijbeleid te bepalen. Wanneer deze mogelijkheid zich voordoet, dat heeft referend.app uiteraard niet in de hand.


Fase 1

Proof of Concept

Q4 2022 – Q4 2023

van de grond krijgen & aantonen haalbaarheid

  • Lanceringscampagne
  • Verkrijgen van 10.000 gebruikers en 2.500 leden/vaste donateurs
  • Werven van fondsen

Fase 2

Versie 2 Native App

Q4 2023 – Q4 2024

professionaliseren & uitbreiden functionaliteit

Fase 3

Decentralisatie van Politiek

Q4 2024 – Q4 2025

garanderen inspraak en transparantie & faciliteren bottom up organisatie

  • Koppelen met DigiD
  • Integreren met public blockchain om transparantie van overheidsfinanciën en liquid democracy te garanderen
  • Introduceren van de Nederland DAO t.b.v. management van overheidsfinanciën
  • Als politieke partij referend.app bij wet de nieuwe standaard voor maatschappelijke organisatie maken
Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk