Liquid democracy

‘Liquid democracy’, oftewel ‘vloeibare democratie’, zou je kunnen omschrijven als een mix van directe democratie en representatieve democratie. Jij als gebruiker kan op elk moment kiezen om zelf over een kwestie te stemmen, of je stem te delegeren aan een andere gebruiker. Zo kan je er voor kiezen om je stem per onderwerp aan verschillende gebruikers te delegeren. Ter illustratie: als je iemand kent die je vertrouwt en die veel verstand heeft van, bijvoorbeeld, gezondheidszorg, dan kun je jouw stem voor gezondheidszorg gerelateerde kwesties aan die gebruiker delegeren. Op die manier ontstaat per thema een netwerk op basis van vertrouwen en expertise, waarmee de maatschappij op een transparante, betrouwbare en effectieve manier kan worden georganiseerd en ingericht.

Dit systeem heeft een aantal voordelen ten opzichte van de traditionele partijdemocratie:

Ten eerste biedt het veel flexibiliteit en controle. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen dat een door een gedelegeerde uitgebrachte stem pas definief wordt wanneer jij deze stem bevestigt. En je kan jouw gedelegeerde altijd wijzigen, dus als degene aan wie jij je stem hebt gedelegeerd iets doet dat je niet bevalt, dan kun je jouw delegatie eenvoudig terugnemen. Zo maakt het de democratie een stuk dynamischer. Hierdoor is er voor de burger meer controle en hebben politici en ambtenaren minder vrij spel.

Ten tweede kan het bijdragen aan een grotere betrokkenheid. Door de directe controle over besluitvorming, heeft het nut om meer tijd en moeite te investeren in politieke themas, omdat je stem direct invloed heeft.

Ten derde kan het zorgen voor beter geïnformeerde beslissingen. Omdat je je stem kunt delegeren aan gebruikers die meer weten over bepaalde onderwerpen dan jij, is de kans groot dat degenen die uiteindelijk beslissingen nemen ook werkelijk verstand van zaken hebben binnen hun vakgebied.

Ten slotte, en misschien wel het mooiste, is dat het de focus wegneemt van de persooncultus en partijpolitiek. Omdat je je stem flexibel kunt delegeren aan individuele gebruikers in plaats van aan beroepspolitici en politieke partijen, komt de nadruk te liggen op de inhoud in plaats van wie er aan de macht is.

Terug naar de Roadmap

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk