Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de aanpassing van de taak van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ten aanzien van beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie

Dit wetsvoorstel past de omschrijving van de taak en verantwoordelijkheid van de ANVS aan. De voorbereiding en evaluatie van nucleaire wet- en regelgeving wordt bij de ANVS weggehaald en ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De adviestaak van de ANVS ten aanzien van beleid en regelgeving blijft gehandhaafd en tegelijkertijd meer nadrukkelijk gelieerd aan de andere bij of krachtens de wet aan de ANVS opgedragen taken.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36490?

 • Voor 30%, 3
 • Tegen 70%, 7

Totaal aantal stemmen: 10

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Wet onbemande luchtvaart BES

Dit wetsvoorstel zorgt dat het, door wijziging van de Luchtvaartwet BES, mogelijk wordt vluchten met onbemande luchtvaartuigen op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) uit te voeren. Op dit moment is het, in tegenstelling tot omringende eilanden, niet toegestaan om met dergelijke luchtvaartuigen vluchten uit te voeren op de BES-eilanden.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36447?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 2

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Wet bemanning zeevarenden

Dit wetsvoorstel strekt tot een herziening en modernisering van de bepalingen voor de bemanning van zeeschepen. Zij vervangt de bestaande Wet zeevarenden. Aanleiding zijn de vele wijzigingen die in de loop der tijd in die bestaande wet zijn doorgevoerd. Daardoor is de bestaande de wet- en regelgeving onoverzichtelijker geworden en is het steeds moeilijker nieuwe wijzigingen door te voeren. Verder is er vanuit de maritieme sectoren en de opleidings- en trainingsinstituten behoefte aan verbetering en verruiming de mogelijkheden voor innovatie en modernisering van het onderwijs.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36440?

 • Voor 100%, 2
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Begroting van het Mobiliteitsfonds (A) voor 2024

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het Mobiliteitsfonds.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36410-A?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor 2024

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36410-XII?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Begroting van het Deltafonds (J) voor 2024

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het Deltafonds.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36410-J?

 • Voor 100%, 1
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor 2023 (Miljoenennota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze wijziging houdt verband met de Miljoenennota 2024.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36435-XII?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging begroting van het Deltafonds voor 2023 (Miljoenennota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het Deltafonds. Deze wijziging houdt verband met de Miljoennota 2024.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36435-J?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging begroting van het Mobiliteitsfonds (A) 2023 (Miljoenennota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het Mobiliteitsfonds. Deze wijziging houdt verband met de Miljoenennota 2024.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36435-A?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de AWB in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten

In dit wetsvoorstel wordt o.m. voorgesteld het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing beter toe te passen. Zo wordt het mogelijk om voor specifieke voorzieningen (plusvoorzieningen) separate bekostiging mogelijk te maken zodat deze voorzieningen niet meer via de watersysteemheffing bij alle belastingbetalers in rekening worden gebracht. Ook krijgen waterschappen de mogelijkheid om, waar nodig, financieel te kunnen bijdragen aan maatregelen om hoeveelheid hemelwater op de riolering te verminderen. Daarnaast worden voorstellen gedaan om het voor waterschappen mogelijk te maken een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie, de energietransitie en de circulaire economie.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36412?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Je kunt de komende 24 uur niet inloggen, omdat je te vaak een verkeerd wachtwoord hebt ingevoerd.
Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk