Team

Roman van Ree

Oprichter | Ontwikkelaar | Eindredacteur | Voorzitter Stichting referend.app | Host referend.app podcast

Maatschappelijke organisatie, een taak die de meesten aan de overheid toeschrijven, kan en moet vrijer, transparanter en efficiënter. Het idee dat politici hun wil aan een volk opleggen stuit mij tegen de borst. Ik hoop dat referend.app de mensen een mogelijkheid biedt om zich te verenigen en een vuist te maken tegen regenteske waanzin.


Robert Valentine

Lijsttrekker van de Libertaire Partij | Ambassadeur voor referend.app | Penningmeester Stichting referend.app | Tafelgast referend.app podcast

De LP heeft de sleutel tot een ideale wereld, waarin iedereen de ruimte krijgt om z’n eigen geluk te vinden en toekomst te bepalen, waarin iedereen z’n eigen geluk met succes kan nastreven. Je mag vertrouwen in de ongekende krachten van de mens. Als men de ruimte en het vertrouwen krijgt, kunnen de meeste mensen prima voor zichzelf zorgen.


Freek van der Heide

Student Rechtsgeleerdheid | Tafelgast referend.app podcast

Voor mij is referend.app een ongelooflijk interessant project. Om te zien en na te denken over wat er met de technologie van tegenwoordig allemaal mogelijk is en om onze maatschappij daarmee efficiënter en transparanter in te richten is fantastisch. Ik denk graag mee en kijk met een open maar kritische blik naar de potentie om van referend.app een instituut te maken.


Wil je actief worden voor referend.app? Neem contact op met referend.app.

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk