Team

Roman van Ree

Oprichter | Ontwikkelaar | Voorzitter Stichting referend.app

Maatschappelijke organisatie, een taak die de meesten aan de overheid toeschrijven, kan en moet vrijer, transparanter en efficiënter. Het idee dat politici hun wil aan een volk opleggen stuit mij tegen de borst. Ik hoop dat referend.app de mensen een mogelijkheid biedt om zich te verenigen, een vuist te maken tegen regenteske waanzin en een betere, vrijere samenleving te realiseren.


Robert Valentine

Ambassadeur voor referend.app | Penningmeester Stichting referend.app | Host van de V for Valentine podcast

Vrijheid is de sleutel tot een ideale wereld, waarin iedereen de ruimte krijgt om z’n eigen geluk te vinden en toekomst te bepalen, waarin iedereen z’n eigen geluk met succes kan nastreven. Je mag vertrouwen in de ongekende krachten van de mens. Als men de ruimte en het vertrouwen krijgt, kunnen de meeste mensen prima voor zichzelf zorgen.


Freek van der Heide

Student Rechtsgeleerdheid

referend.app is een fascinerend project dat de grenzen verkent van wat hedendaagse technologie kan betekenen voor een efficiëntere en transparantere samenleving. Ik denk enthousiast mee en kijk met een open maar kritische blik naar de mogelijkheden om van referend.app een een instituut te maken.


Wil je actief worden voor referend.app? Neem contact op met referend.app.

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk