Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de AWB in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten

In dit wetsvoorstel wordt o.m. voorgesteld het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing beter toe te passen. Zo wordt het mogelijk om voor specifieke voorzieningen (plusvoorzieningen) separate bekostiging mogelijk te maken zodat deze voorzieningen niet meer via de watersysteemheffing bij alle belastingbetalers in rekening worden gebracht. Ook krijgen waterschappen de mogelijkheid om, waar nodig, financieel te kunnen bijdragen aan maatregelen om hoeveelheid hemelwater op de riolering te verminderen. Daarnaast worden voorstellen gedaan om het voor waterschappen mogelijk te maken een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie, de energietransitie en de circulaire economie.

In dit wetsvoorstel wordt o.m. voorgesteld het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing beter toe te passen. Zo wordt het mogelijk om voor specifieke voorzieningen (plusvoorzieningen) separate bekostiging mogelijk te maken zodat deze voorzieningen niet meer via de watersysteemheffing bij alle belastingbetalers in rekening worden gebracht. Ook krijgen waterschappen de mogelijkheid om, waar nodig, financieel te kunnen bijdragen aan maatregelen om hoeveelheid hemelwater op de riolering te verminderen. Daarnaast worden voorstellen gedaan om het voor waterschappen mogelijk te maken een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie, de energietransitie en de circulaire economie.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36412?

  • Voor 0%, 0
  • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Abonneer op reacties
Abonneren op
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk
0
Neem deel aan het debatx