Over referend.app

Wij geloven dat iedere burger recht heeft op inspraak en transparantie als het aankomt op politieke besluitvorming. Met de juiste technologie kan de democratie radicaal worden verbeterd. Wij hebben een app gebouwd die dit waar kan maken: referend.app

YouTube player

De burger heeft te weinig inzicht, inspraak en keuze als het aankomt op de politiek. Bovendien ontbreekt het aan verantwoording en representatie. Om de vier jaar stemmen op wat eigenlijk gewoon onbekenden zijn, politici met hun eigen belangen, is een achterhaalde manier om een maatschappij te organiseren. De helft van je inkomen afstaan zonder concrete verantwoording is onacceptabel. Het is hoog tijd om de gevestigde orde open te breken en een legitieme directe democratie van het volk te realiseren, met of zonder medewerking van de overheid. We hoeven geen toestemming om mee te praten en beslissen over ons lot.

Om dit te bereiken stellen wij een fundamentele herstructurering van het politieke proces voor.

referend.app tracht de huidige vorm van indirecte partijdemocratie te overstijgen, door mensen de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan een referendum. Over alle onderwerpen. Altijd.

Een permanent referendum.

referend.app maakt het voor Nederlandse burgers mogelijk om mee te stemmen over alle wetsvoorstellen die in de Tweede Kamer worden behandeld. Daarnaast kunnen gebruikers van referend.app betogen over wetsvoorstellen, amendementen en burgerinitiatieven indienen. Ook over amendementen en initiatieven kan worden gestemd. En uiteraard is er de mogelijkheid om alle content te bediscussiëren.

referend.app

Laat je stem gelden, altijd!


Doe mee en volg en steun referend.app

Maak een account aan op referend.app en stem en discussieer mee in de app!

Wil je betogen, amendementen en initiatieven indienen op referend.app en zo jouw steentje bijdragen aan het publieke debat? Klik hier!

Volg referend.app en de referend.app podcast op sociale media.

Doneer aan Stichting referend.app! Het gebruik van referend.app is geheel kostenloos en reclamevrij, maar aan het realiseren en onderhouden van het platform zijn uiteraard kosten verbonden. Donaties dragen bij aan de voortzetting en verdere ontwikkeling van referend.app en zijn zeer welkom.

Sluit je aan bij de beweging door lid te worden van de vereniging.

Volg referend.app op sociale media.

Doneer aan Stichting referend.app!

Sluit je aan bij de beweging door lid te worden van de vereniging.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Geen aflevering missen van de podcast? Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang notificaties via email.

Select list(s)*


Loading