Categorieën
De Macht front-end

Samen krijgen we de Macht eronder.

In de rubriek “de Macht” doet referend.app verslag van debatten en stemmingen over wetsvoorstellen in de Tweede Kamer. Zo blijf je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen. Ben jij het eens met de gang van zaken? Of juist niet? Breng je stem uit, laat weten wat je vindt en controleer de Macht.

Categorieën
De Macht

Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden

Wat deed de Tweede Kamer?
150
aangenomen
0

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36171?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Wet seksuele misdrijven

Wat deed de Tweede Kamer?
144
aangenomen
5

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36222?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
De Macht

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014

Wat deed de Tweede Kamer?
112
aangenomen
37

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36190?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten

Wat deed de Tweede Kamer?
147
aangenomen
1

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36245?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake steun Oekraïne en tweede ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit

Wat deed de Tweede Kamer?
111
aangenomen
37

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36336?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

Wat deed de Tweede Kamer?
145
aangenomen
3

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36352?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Eerste incidentele suppletoire begroting inzake ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit

Wat deed de Tweede Kamer?
111
aangenomen
37

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36302?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

Wat deed de Tweede Kamer?
121
aangenomen
28

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36205?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
De Macht

Wet Adviescollege ICT-toetsing

Wat deed de Tweede Kamer?
150
aangenomen
0

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36191?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk