Categorieën
De Macht

Intrekken beperking kolencentrales

Dit wetsvoorstel beoogt de productiebeperking die de kolencentrales is opgelegd met het oog op de vermindering van de CO2-productie met terugwerkende kracht in te trekken. Deze intrekking is noodzakelijk in verband met concrete zorgen over een mogelijke verslechtering van de gasleveringssituatie, met name voor de winter van 2022/2023. Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel voorgesteld om de delegatiegrondslag voor het stellen van regels voor het fonds voor werknemers van een kolencentrale aan te passen. Ten slotte worden drie verbeteringen van de wettelijke productiebeperking van de kolencentrales voorgesteld.

Wat deed de Tweede Kamer?
111
aangenomen
39

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36197?

  • Voor 77%, 62
  • Tegen 23%, 19

Totaal aantal stemmen: 81

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk