Categorieën
De Macht

Gesloten coffeeshopketen

Het wetsvoorstel betreft een wijziging in de Wet experiment gesloten coffeeshopketen. Op 1 juli 2020 is deze wet in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om een experiment met de teelt en verkoop van hennep of hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen uit te voeren. De levering aan en de verkoop van de ten behoeve van het experiment geteelde hennep in coffeeshops zou plaatsvinden in maximaal tien gemeenten. Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid een elfde gemeente aan het experiment toe te voegen.

Wat deed de Tweede Kamer?
72
verworpen
78

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36279?

  • Voor 39%, 11
  • Tegen 61%, 17

Totaal aantal stemmen: 28

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk