Initiatieven: Regels en Richtlijnen

referend.app is een politiek neutraal platform. Er zijn echter wel enkele richtlijnen en regels waaraan een initiatief wordt getoetst en moet voldoen, voor het op referend.app gepubliceerd wordt.

Doel

Het doel van een initiatief is het initieren van een wetswijziging of het introduceren van een geheel nieuwe wet met voldoende steun om dit aan de Tweede Kamer voor te leggen. Over initiatieven kan op referend.app worden gestemd.

Vereisten

Om een initiatief bij de Tweede Kamer te kunnen indienen is het vereist om 40.000 steunbetuigingen op referend.app van Nederlandse burgers te verzamelen, inclusief naam, adres en geboortedatum (minimumleeftijd 18 jaar). Het verzamelen van deze informatie is vereist om een steunbetuiging voor een initiatief rechtsgeldig te maken.

Bij het aanmaken van een account op referend.app, heeft de gebruiker de gelegenheid om deze nodige informatie op te geven, maar, gezien de privacygevoeligheid van de betreffende informatie, is dit niet vereist voor het aanmaken van een account. Voorstemmen van gebruikers op referend.app die deze informatie aan hun account hebben gekoppeld gelden zodoende als rechtsgeldige steunbetuigingen. Zo kan een initiatief met voldoende steunbetuigingen op referend.app eenvoudig worden voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Heb je bij het aanmaken van een account de nodige gegevens niet opgegeven en wil je dit alsnog doen, zodat ook jouw stemmen als rechtsgeldige steunbetuigingen meetellen? Neem contact met ons op.

Vorm en Inhoud

Waar het initiatief betrekking heeft op een reeds bestaande wet, wordt in het initiatief naar de betreffende wet verwezen. Voor een initiatief waarmee een geheel nieuwe wet geintroduceerd wordt is dit uiteraard geen optie.

Termen dienen duidelijk te worden gedefinieerd.

De focus van een initiatief ligt op de praktische uitwerking van beleid, in tegenstelling tot de intentie ervan.

Er wordt niet alleen rekening gehouden met directe gevolgen van beleid, maar ook met indirecte en minder voor de hand liggende gevolgen.

Initiatieven worden opgebouwd uit logische redenering, zonder contradicties of andere drogredeneringen. Argumenten worden zo veel mogelijk onderbouwd met voorbeelden, feiten en/of wetenschappelijke onderzoeken.

Een initiatief bestaat in ieder geval uit een inleiding, waarin de redenen voor het initiatief uiteen worden gezet, citaten van eventueel relevante wetteksten, gevolgd door de gewenste wijzigingen.

Omdat het voor de wet belangrijk is om in bepaalde situaties specifieke juridische termen en notaties van wetsartikelen te gebruiken, is het wenselijk om dit correct te doen en waar nodig nadrukkelijk toe te lichten, zodat iedereen begrijpt wat er wordt bedoeld.

Transparantie

Van auteurs wordt verwacht dat zij belangen die van invloed zouden kunnen zijn op het verdedigde standpunt bekend maken, zodat de lezers deze informatie kunnen meenemen in hun overwegingen.

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk