Voorwaarden Lidmaatschap en Donaties

Lidmaatschap

Als lid van vereniging referend.app kan je actief bijdragen aan de organisatie achter referend.app. Het idee van de vereniging is om naast de digitale sferen ook in persoon met elkaar in contact te komen en zo de beweging te doen groeien. De vereniging richt zich op het organiseren van activiteiten zoals podcastopnames met publiek. lezingen, brainstormsessies, debatten, borrels, bbq’s, etc. De vereniging kan in de toekomst mogelijk ook als politieke partij actief worden. Mocht het zo ver komen, en leden van referend.app komen in de Tweede Kamer te zitten, dan is het uitgangspunt dat zij in de Tweede Kamer stemmen volgens de stemmingsuitslagen op referend.app. Zo bepalen de gebruikers van referend.app in feite per onderwerp het partijprogramma.

Minimaal één keer per boekjaar vindt een ALV plaats. Contact aangaande activiteiten en vergaderingen (inclusief oproepen en stemmingen) kunnen (exclusief) digitaal plaatsvinden (bv. via videoconferentie, per email of per app op de mobiele telefoon).

Voor algemene informatie aangaande de vereniging, zie hier. Lid worden kan via dit formulier.

Kosten en duur lidmaatschap

Kosten voor lidmaatschap zijn (minimaal) €1 per maand (exclusief transactiekosten) en kunnen per maand of per jaar worden voldaan. Lidmaatschap loopt tot het eind van de periode waarvoor is betaald.

Opzeggen

Opzeggen van lidmaatschap kan enkel schriftelijk via . De opzegtermijn bedraagt de periode waarvoor reeds is betaald, dat wil zeggen, de lopende periode. Reeds betaalde lidmaatschapsgelden voor de rest van de opzegtermijn worden in principe niet terugbetaald. In uitzonderlijke gevallen kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt. De keus om van deze regel af te wijken ligt geheel bij referend.app.

Betaalverzuim

Bij verzuim van betaling van lidmaatschapsgelden komen de rechten die een lid toekomen te vervallen, totdat betaling is voldaan. referend.app heeft het recht om na 2 maanden betaalverzuim het lidmaatschap eenzijdig en definitief te beëindigen.

Donaties

Donaties aan Stichting referend.app dragen bij aan de voortzetting en ontwikkeling van referend.app. Omdat Stichting referend.app een ANBI-status heeft, kunnen donateurs giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Donaties aan Stichting referend.app kunnen eenmalig of periodiek (per maand of per jaar) worden gedaan. Bovenop het te doneren bedrag komen transactiekosten. Deze zijn voor rekening van de donateur. De donateur onvangt per email een schriftelijke bevestiging van donatie die gebruikt kan worden voor fiscale doeleinden.

Het beëindigen van periodieke donaties kan enkel schriftelijk via . Reeds gedane donaties worden in principe niet terugbetaald. In uitzonderlijke gevallen kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt. De keus om van deze regel af te wijken ligt geheel bij referend.app.

Voor algemene informatie aangaande Stichting referend.app, zie hier. Doneren kan via dit formulier.

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk