Identiteitsverificatie

referend.app verzorgt directe democratie binnen de Nederlandse poltiek. Vanzelfsprekend is daarom het doel om enkel stemgerechtigde Nederlanders een account toe te kennen.

Daanaast is het van essentieel belang dat elk persoon slechts één account kan aanmaken, om manipulatie en misbruik van referend.app tegen te gaan. Met meerdere accounts kunnen mensen immers meerdere stemmen uitbrengen op dezelfde stemming.

Voor nu is er gekozen voor een eenmalige verificatie van een Nederlands mobiele telefoonnummer bij het aanmaken van een account. Dit is natuurlijk niet de optimale methode om het gestelde doel te bereiken. Mensen met meerdere telefoonnummers kunnen eenvoudig nieuwe accounts aanmaken. Afgaande op de door ons gemaakte kosten-batenanalyse, is dit echter voorlopig waar wij het mee zullen moeten doen.

Wanneer na fase 1 blijkt dat er werkelijk vraag is naar referend.app en het platform rendabel blijkt, zal toegewerkt worden naar een grondigere identiteitsverificatie, mogelijk op basis van ID/paspoort/rijbewijs, iDIN of DigID. Op die manier wordt de integriteit van referend.app verder gewaarborgd.

Terug naar de Roadmap

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk