Categorieën
De Macht

Toevoeging van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Voor de toegankelijkheid van het onderwijs is het belangrijk dat instellingen voor hoger onderwijs een passende keuze kunnen maken in het gebruik van selectie-instrumenten gericht op hun specifieke opleidingsdoelen. Bij het selecteren van aspirant-studenten voor bachelor- en associate degree-opleidingen met een capaciteitsfixus worden ze geacht een afgewogen keuze te kunnen maken voor de wijze waarop ze aspirant-studenten selecteren. Daarbij spelen verschillende zaken een rol, zoals het vergroten van de kansengelijkheid en het kunnen plaatsen van de meest geschikte student op de juiste plek.
Door het toevoegen decentrale loting als selectie-instrument ontstaat een systeem met drie selectiemethoden:
1 Selectie op basis van ten minste twee kwalitatieve selectiecriteria;
2) Ongewogen loting;
3) Een combinatie van selectie en loting, zoals gewogen loting.

Wat deed de Tweede Kamer?
141
aangenomen
8

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 35765?

  • Voor 0%, 0 stem(men)
  • Tegen 0%, 0 stem(men)

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk