Hartelijk dank

…voor het steunen van dit burgerinitiatief.

Download nu referend.app en herwin je waardigheid als burger van een soeverein Nederland.

Wij geloven dat iedere burger recht heeft op inspraak en transparantie als het aankomt op politieke besluitvorming. Met de juiste technologie kan de democratie radicaal worden verbeterd. Wij hebben een app gebouwd die dit waar kan maken: referend.app

De burger heeft te weinig inzicht, inspraak en keuze als het aankomt op de politiek. Bovendien ontbreekt het aan verantwoording en representatie. Om de vier jaar stemmen op wat eigenlijk gewoon onbekenden zijn, politici met hun eigen belangen, is een achterhaalde manier om een maatschappij te organiseren. De helft van je inkomen afstaan zonder concrete verantwoording is onacceptabel. Het is hoog tijd om de gevestigde orde open te breken en een legitieme directe democratie van het volk te realiseren, met of zonder medewerking van de overheid. We hoeven geen toestemming om mee te praten en beslissen over ons lot.

Om dit te bereiken stellen wij een fundamentele herstructurering van het politieke proces voor in de geest van Johan R. Thorbecke.

referend.app tracht de huidige vorm van indirecte partijdemocratie te overstijgen, door mensen de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan een referendum over alle onderwerpen, altijd.

Een permanent referendum.

referend.app maakt het voor Nederlandse burgers mogelijk om mee te stemmen over alle wetsvoorstellen die in de Tweede Kamer worden behandeld. In de rubriek “de Macht” doet referend.app verslag van debatten en stemmingen over wetsvoorstellen in de Tweede Kamer. Zo blijven gebruikers op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen. Daarnaast kunnen gebruikers van referend.app burgerinitiatieven indienen. Ook over initiatieven kan worden gestemd. Met 40.000 (rechtsgeldige) voorstemmen kan het burgerinitiatief aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. Hiermee krijgt het Nederlandse volk een middel waarmee het haar soevereiniteit kan herwinnen en direct zeggenschap verkrijgt over het gevoerde beleid. Zie het als het als crowdsourcing van wetgeving.

Begin klein, droom groots

Onze visie reikt verder dan de huidige functionaliteiten van referend.app. Er zijn ambitieuze plannen om de app te ontwikkelen tot een instrument dat een nieuwe spontane orde realiseert en daarmee een maatschappij mogelijk maakt waarin het centrale autoritaire overheidsorgaan, met zijn perverse prikkels en daarbij horende gevolgen, overbodig wordt. We streven ernaar de macht radicaal aan banden te leggen, te decentraliseren en transparantie af te dwingen, waardoor burgers hun autonomie terugkrijgen en het zelfbeschikkingsrecht hersteld wordt.

Rules, but no rulers. Orde zonder heersers; geen loze slogan, maar de kern van onze missie.

referend.app

Laat je stem gelden, altijd!

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk