Categorieën
De Macht

Doxing

Doel van dit wetsvoorstel is het strafbaar stellen van het gebruik van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden. Het gaat hierbij om het zich verschaffen, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen van identificerende persoonsgegevens van een ander of een derde met het oogmerk om die ander vrees aan te (laten) jagen, ernstige overlast aan te (laten) doen of ernstig te (laten) hinderen in hun dagelijks leven. Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de motie die de regering verzoekt om doxing strafbaar te stellen (Kamerstuk II 2020/21, 35564, nr. 13).

Wat deed de Tweede Kamer?
150
aangenomen
0

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36171?

  • Voor 79%, 26
  • Tegen 21%, 7

Totaal aantal stemmen: 33

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk