Categorieën
De Macht

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding

Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de drempel om leraar te worden te verlagen, zodat het aantal leraren zal toenemen en het lerarentekort zal afnemen. De maatregelen beogen separaat en in samenhang een bijdrage te leveren aan de afname van het lerarentekort.
De maatregelen betreffen:
1) het omzetten van het experiment met de educatieve module naar een structurele regeling;
2) de verbreding van het recht op studiefinanciering voor hbo-lerarenopleidingen;
3) het mogelijk maken van een verklaring afgelegde vakken en opgedane bekwaamheid.

Wat deed de Tweede Kamer?
123
aangenomen
27

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36132?

  • Voor 0%, 0
  • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk