Categorieën
De Macht

Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92)

Op het verzoek van 30 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft de minister dit verdrag middels een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de leden van de Staten-Generaal hun uitdrukkelijke goedkeuring kunnen geven voor het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid.

Wat deed de Tweede Kamer?
121
aangenomen
28

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 35332?

  • Voor 0%, 0
  • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk