Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het afschalen van de A-status van covid-19

Met dit wetsvoorstel komt de A-status van covid-19 in de Wet publieke gezondheid (Wpg) te vervallen en dat covid-19 niet zal worden ingedeeld in een andere in de Wpg opgenomen groep. Hiermee wordt afschaling mogelijk gemaakt. De afschaling heeft een drietal juridische gevolgen. Ten eerste vervalt de meldingsplicht voor artsen en hoofden van laboratoria. Ten tweede brengt de afschaling met zich mee dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet langer de voorzitter van de veiligheidsregio kan opdragen hoe de bestrijding ter hand te nemen. Ten derde vervallen de bevoegdheden die aan de voorzitter van de veiligheidsregio toekomen in het kader van de bestrijding van een A2-infectieziekte. Dat betekent dat er geen specifieke bepalingen uit de Wpg meer van toepassing zijn op covid-19 en op grond van die wet ook geen specifieke maatregelen meer kunnen worden getroffen.

Met dit wetsvoorstel komt de A-status van covid-19 in de Wet publieke gezondheid (Wpg) te vervallen en dat covid-19 niet zal worden ingedeeld in een andere in de Wpg opgenomen groep. Hiermee wordt afschaling mogelijk gemaakt. De afschaling heeft een drietal juridische gevolgen. Ten eerste vervalt de meldingsplicht voor artsen en hoofden van laboratoria. Ten tweede brengt de afschaling met zich mee dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet langer de voorzitter van de veiligheidsregio kan opdragen hoe de bestrijding ter hand te nemen. Ten derde vervallen de bevoegdheden die aan de voorzitter van de veiligheidsregio toekomen in het kader van de bestrijding van een A2-infectieziekte. Dat betekent dat er geen specifieke bepalingen uit de Wpg meer van toepassing zijn op covid-19 en op grond van die wet ook geen specifieke maatregelen meer kunnen worden getroffen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36388?

  • Voor 0%, 0
  • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Abonneer op reacties
Abonneren op
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk
0
Neem deel aan het debatx