Categorieën
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken

Dit wetsvoorstel zorgt voor de benodigde wettelijke grondslagen voor het rechtmatig, goed en efficiënt functioneren van kwaliteitsregistraties. Voor het goed functioneren van die kwaliteitsregistraties schieten de mogelijkheden op dit moment tekort. Dit heeft te maken met de geldende regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van (bijzondere) persoonsgegevens.Onder een kwaliteitsregistratie wordt verstaan de verzameling, gegevensopslag en verdere verwerking van gegevens over een welomschreven cliëntenpopulatie. Dit wordt gedefinieerd aan de hand van de onderlinge overeenkomsten die de cliënten vertonen in hun aandoening, ziekte, zorgtype en/of complicatie. Het doel is om de kwaliteit van zorg aan die cliëntenpopulatie te meten en te verbeteren. Op basis van de rapportages van deze kwaliteitsregistraties kunnen zorgverleners en zorgaanbieders leren van elkaar en zo de kwaliteit van zorg verbeteren. De kwaliteitsregistraties dienen daarmee een algemeen belang ter borging en verbetering van de kwaliteit van zorg.

Dit wetsvoorstel zorgt voor de benodigde wettelijke grondslagen voor het rechtmatig, goed en efficiënt functioneren van kwaliteitsregistraties. Voor het goed functioneren van die kwaliteitsregistraties schieten de mogelijkheden op dit moment tekort. Dit heeft te maken met de geldende regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van (bijzondere) persoonsgegevens.Onder een kwaliteitsregistratie wordt verstaan de verzameling, gegevensopslag en verdere verwerking van gegevens over een welomschreven cliëntenpopulatie. Dit wordt gedefinieerd aan de hand van de onderlinge overeenkomsten die de cliënten vertonen in hun aandoening, ziekte, zorgtype en/of complicatie. Het doel is om de kwaliteit van zorg aan die cliëntenpopulatie te meten en te verbeteren. Op basis van de rapportages van deze kwaliteitsregistraties kunnen zorgverleners en zorgaanbieders leren van elkaar en zo de kwaliteit van zorg verbeteren. De kwaliteitsregistraties dienen daarmee een algemeen belang ter borging en verbetering van de kwaliteit van zorg.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36278?

  • Voor 0%, 0
  • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Abonneer op reacties
Abonneren op
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk
0
Neem deel aan het debatx