Categorieën
Justitie en Veiligheid

Herpositionering in rechtspositie voor individuele rechterlijke ambtenaren

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra) en enkele andere wetten in verband met de herpositionering overeenstemmingsvereiste met betrekking tot rechtspositionele regels en de gevolgen voor individuele rechterlijke ambtenaren.In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat de meeste afspraken over rechtspositionele onderwerpen bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vastgelegd kunnen worden. Door deze aanpassing van de Wrra en een daarmee samenhangende wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Brra) worden de rechtspositionele regels voor rechterlijke ambtenaren flexibeler.

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra) en enkele andere wetten in verband met de herpositionering overeenstemmingsvereiste met betrekking tot rechtspositionele regels en de gevolgen voor individuele rechterlijke ambtenaren.In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat de meeste afspraken over rechtspositionele onderwerpen bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vastgelegd kunnen worden. Door deze aanpassing van de Wrra en een daarmee samenhangende wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Brra) worden de rechtspositionele regels voor rechterlijke ambtenaren flexibeler.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36006?

  • Voor 0%, 0
  • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Abonneer op reacties
Abonneren op
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk
0
Neem deel aan het debatx