Categorieën
Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Awgb en het WvSr i.v.m. de vervanging van de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ door ‘seksuele gerichtheid’ en explicitering in het WvSr van de discriminatiegronden genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken

Dit voorstel stelt de wijziging van twee wetten voor: de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) en het Wetboek van Strafrecht (WvSr). In beide wetten wordt voorgesteld de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ te vervangen door de term ‘seksuele gerichtheid’. Daarnaast wordt voorgesteld om in beide wetten de term ‘seksuele gerichtheid’ te definiëren als ‘seksuele gerichtheid – op basis van consensus en gelijkwaardigheid – op personen ongeacht het geslacht van die personen’. Ook wordt voorgesteld om een lid toe te voegen aan artikel 90quater van het WvSr, waarin wordt uitgedrukt dat de discriminatiegrond ‘geslacht’ mede omvat geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie. Verder wordt in de artikelen 137c en 137e de grond ‘geslacht’ aan de discriminatiegronden toegevoegd. In de Awgb is met de inwerkingtreding van de Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen per 1 november 2019 reeds de explicitering opgenomen dat onder onderscheid op grond van geslacht mede moet worden verstaan onderscheid op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken. Omdat de voorgestelde wijzigingen van de Awgb en het WvSr nauw verband houden met elkaar, zijn de wijzigingen opgenomen in één wetsvoorstel.

Dit voorstel stelt de wijziging van twee wetten voor: de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) en het Wetboek van Strafrecht (WvSr). In beide wetten wordt voorgesteld de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ te vervangen door de term ‘seksuele gerichtheid’. Daarnaast wordt voorgesteld om in beide wetten de term ‘seksuele gerichtheid’ te definiëren als ‘seksuele gerichtheid – op basis van consensus en gelijkwaardigheid – op personen ongeacht het geslacht van die personen’. Ook wordt voorgesteld om een lid toe te voegen aan artikel 90quater van het WvSr, waarin wordt uitgedrukt dat de discriminatiegrond ‘geslacht’ mede omvat geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie. Verder wordt in de artikelen 137c en 137e de grond ‘geslacht’ aan de discriminatiegronden toegevoegd. In de Awgb is met de inwerkingtreding van de Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen per 1 november 2019 reeds de explicitering opgenomen dat onder onderscheid op grond van geslacht mede moet worden verstaan onderscheid op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken. Omdat de voorgestelde wijzigingen van de Awgb en het WvSr nauw verband houden met elkaar, zijn de wijzigingen opgenomen in één wetsvoorstel.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36510?

  • Voor 0%, 0
  • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Abonneer op reacties
Abonneren op
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk
0
Neem deel aan het debatx