Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Tweede incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 inzake Maatwerkfinanciering CO2-reductie Verduurzaming Industrie

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake Maatwerkfinanciering CO2-reductie Verduurzaming Industrie.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36504?

  • Voor 5%, 2
  • Tegen 95%, 37

Totaal aantal stemmen: 39

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk