Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2024 inzake energiehulp aan Oekraïne.

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII). Deze wijziging houdt verband met de energiehulp aan Oekraïne.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36493?

  • Voor 0%, 0
  • Tegen 100%, 21

Totaal aantal stemmen: 21

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk