Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzamelwet SZW 2024

Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving en de wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisaties. Het wetsvoorstel bevat onder andere wijzigingen die voortkomen uit door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale verzekeringsbank (SVB) aangedragen aandachtspunten in de uitvoering.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36415?

  • Voor 0%, 0
  • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk