Afschaffen dwangsommen asielzoekers

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Afschaffen dwangsommen asielzoekers
Loading
/

Dit wetsvoorstel maakt de tijdelijke regeling ter afschaffing van dwangsommen in vreemdelingenzaken permanent waarmee de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) wordt vrijgesteld van het betalen van dwangsommen bij te late beslissingen. Voorstanders benadrukken dat de bespaarde middelen kunnen worden geïnvesteerd in de capaciteit van de asielketen en pleiten voor het beperken van de asielinstroom als werkelijke oplossing voor de problemen bij de IND. Tegenstanders waarschuwen dat het afschaffen van dwangsommen een belangrijk drukmiddel wegneemt en pleiten voor structurele investeringen in de IND.

Wat vind jij? Download referend.app en herwin je waardigheid als burger van een soeverein Nederland! ⤵️ https://www.referend.app/download

✅ Drempelverlaging omgang grootouders op referend.app: https://referend.app/wetsvoorstellen/justitie-en-veiligheid/2021/03/03/wet-herziening-regels-niet-tijdig-beslissen-in-vreemdelingenzaken/

Categorieën
De Macht

Afschaffen dwangsommen asielzoekers

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Afschaffen dwangsommen asielzoekers
Loading
/

Dit wetsvoorstel maakt de tijdelijke regeling ter afschaffing van dwangsommen in vreemdelingenzaken permanent waarmee de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) wordt vrijgesteld van het betalen van dwangsommen bij te late beslissingen. Voorstanders benadrukken dat de bespaarde middelen kunnen worden geïnvesteerd in de capaciteit van de asielketen en pleiten voor het beperken van de asielinstroom als werkelijke oplossing voor de problemen bij de IND. Tegenstanders waarschuwen dat het afschaffen van dwangsommen een belangrijk drukmiddel wegneemt en pleiten voor structurele investeringen in de IND.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 35749?

  • Voor 83%, 5
  • Tegen 17%, 1

Totaal aantal stemmen: 6

Categorieën
Justitie en Veiligheid

Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Afschaffen dwangsommen asielzoekers
Loading
/

Op 10 juli 2020 is de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) in werking getreden. Daarin is geregeld dat tijdelijk niet langer dwangsommen hoeven worden te betaald als de Minister c.q. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te laat beslist op een asielaanvraag. De Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken voorziet in definitieve afschaffing van de dwangsommen in vreemdelingenzaken. In dit wetsvoorstel wordt opnieuw mogelijk in alle vreemdelingenzaken beroep tegen niet tijdig beslissen in te stellen bij de bestuursrechter. Onder de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND is dit voor asielzaken opgeschort voor een periode van een jaar. In het kader van dit beroep kan de bestuursrechter de minister opdragen binnen een bepaalde termijn te beslissen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 35749?

  • Voor 83%, 5
  • Tegen 17%, 1

Totaal aantal stemmen: 6

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk