Begroting handel en ontwikkelingssamenwerking

Dit wetsvoorstel maakt de tijdelijke regeling ter afschaffing van dwangsommen in vreemdelingenzaken permanent waarmee de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) wordt vrijgesteld van het betalen van dwangsommen bij te late beslissingen. Voorstanders benadrukken dat de bespaarde middelen kunnen worden geïnvesteerd in de capaciteit van de asielketen en pleiten voor het beperken van de asielinstroom als werkelijke oplossing voor de problemen bij de IND. Tegenstanders waarschuwen dat het afschaffen van dwangsommen een belangrijk drukmiddel wegneemt en pleiten voor structurele investeringen in de IND.

Wat vind jij? Download referend.app en herwin je waardigheid als burger van een soeverein Nederland! ⤵️ https://www.referend.app/download

✅ Drempelverlaging omgang grootouders op referend.app: https://referend.app/wetsvoorstellen/buitenlandse-handel-en-ontwikkelingssamenwerking/2024/04/18/wijziging-van-de-begroting-van-buitenlandse-handel-en-ontwikkelingssamenwerking-voor-2024-voorjaarsnota/

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Begroting handel en ontwikkelingssamenwerking
Loading
/

Het wetsvoorstel tot wijziging van de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking beoogt bezuinigingen door te voeren en middelen effectiever in te zetten. Belangrijke discussiepunten waren de impact van bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, met zorgen over gevolgen voor voedselzekerheid, gezondheidszorg, en vrouwenrechten. Daarnaast werd in de nieuwe begroting opnieuw een aanzienlijk bedrag toegewezen aan klimaatbeleid, wat door sommigen werd bekritiseerd vanwege de vermeende negatieve impact op de economie.

Wat vind jij? Download referend.app en herwin je waardigheid als burger van een soeverein Nederland! ⤵️ https://www.referend.app/download

✅ Begroting handel en ontwikkelingssamenwerking op referend.app: https://referend.app/wetsvoorstellen/buitenlandse-handel-en-ontwikkelingssamenwerking/2024/04/18/wijziging-van-de-begroting-van-buitenlandse-handel-en-ontwikkelingssamenwerking-voor-2024-voorjaarsnota/

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk