Categorieën
De Macht

Wijzigingswet financiële markten 2024

Dit wetsvoorstel bevat een verzameling veranderingen van kleinere onderwerpen op het gebied van financiële markten. Het voorstel regelt onder meer enkele aanscherpingen en veranderingen in de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) en een uitbreiding van het verbod op bonussen bij staatssteun. Ook regelt het voorstel een paar veranderingen in het prudentieel toezicht op verzekeraars om de bescherming van polishouders te verbeteren.

Dit wetsvoorstel bevat een verzameling veranderingen van kleinere onderwerpen op het gebied van financiële markten. Het voorstel regelt onder meer enkele aanscherpingen en veranderingen in de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) en een uitbreiding van het verbod op bonussen bij staatssteun. Ook regelt het voorstel een paar veranderingen in het prudentieel toezicht op verzekeraars om de bescherming van polishouders te verbeteren.

Wat deed de Tweede Kamer?
109
aangenomen
41

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36442?

  • Voor 100%, 4
  • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 4

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk