Categorieën
De Macht

Betaalbare huur

Dit wetsvoorstel leidt tot regulering van huren, in het bijzonder in de op dit moment vrije huursector. Dat gebeurt door het zogenoemde woningwaarderingsstelsel (WWS) uit de sociale huursector ook verplicht toe te passen op de vrije huursector tot een huurwaarde van €1123 (regulering middenhuur). Daarnaast wordt voorgesteld om de rechtspositie van huurders te verbeteren door de maximale huren uit het WWS als dwingende norm op te leggen. Dit laatste geldt voor zowel de sociale als de vrije huursector. Het wetsvoorstel steunt op vier pijlers: 1. huurders beschermen tegen hoge huren, 2. een voldoende omvangrijk middenhuursegment realiseren, 3. de investeringsbereidheid van verhuurders in de vrije huursector op peil houden en 4. verduurzaming van huurwoningen stimuleren.

Wat deed de Tweede Kamer?
112
aangenomen
38

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36496?

  • Voor 28%, 9
  • Tegen 72%, 23

Totaal aantal stemmen: 32

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk