Categorieën
De Macht

Opiumwet

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de Opiumwet te wijzigen door aan de bestaande lijsten I en II een lijst IA toe te voegen. Deze lijst IA bevat een aantal stofgroepen waarvan de chemische structuur is afgeleid van meerdere substanties met een psychoactieve werking die op lijst I van de Opiumwet staan vermeld. Het gaat om substanties en de preparaten daarvan die vergelijkbare psychoactieve effecten teweegbrengen, dan wel beogen teweeg te brengen, als de bekende drugs, zoals MDMA, THC (de psychoactieve stof in cannabis) en heroïne.

Wat deed de Tweede Kamer?
107
aangenomen
42

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36159?

  • Voor 22%, 13
  • Tegen 78%, 45

Totaal aantal stemmen: 58

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk