Categorieën
De Macht

Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon

Voorstel van wet van het lid Renkema. Iedere werknemer heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving. Met dit wetsvoorstel wil de initiatiefnemer iedere werknemer een wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon te geven. Daarnaast wordt de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie versterkt. Het wetsvoorstel draagt bij aan het terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer en het creëren van een veilige werkomgeving voor álle werknemers.

Wat deed de Tweede Kamer?
84
aangenomen
66

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 35592?

  • Voor 0%, 0
  • Tegen 100%, 3

Totaal aantal stemmen: 3

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk