Categorieën
De Macht

Goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol (Trb. 2021, 80)

Het wetsvoorstel verzorgt de goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting met Protocol (Trb. 2021, 80). Het verdrag is op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen. Het verdrag bestaat uit regels die aanwijzen welk verdragsland bevoegd is om in overeenstemming met zijn nationale wetgeving belasting te heffen over het inkomen van inwoners van één of van beide verdragslanden. Het belangrijkste doel van deze regels is het vermijden van dubbele belasting. Daarnaast regelt het Verdrag de voorwaarden voor de onderlinge uitwisseling van fiscale informatie, onder meer met het oog op het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting.

Wat deed de Tweede Kamer?
150
aangenomen
0

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36053?

  • Voor 0%, 0
  • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk