Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over 2022 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36360-XV?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2023 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2023.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36350-XV?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Afschaffen schuldig nalatig

Wie geen of te weinig AOW-premie heeft betaald kan door de Sociale Verzekeringsbank schuldig nalatig worden verklaard. Met als gevolg dat na pensionering er twee procent per belastingjaar waarover geen premie is betaald wordt ingehouden op de AOW. Met dit wetsvoorstel wordt deze strafkorting afgeschaft. De sanctie pakt te vaak oneerlijk uit en is bovendien lastig uit te voeren. De Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 worden hiervoor gewijzigd.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36309?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wet kinderopvang BES

In dit wetsvoorstel zijn de basisregels vastgelegd voor de kwaliteit, het toezicht en de financiering van kinderopvang op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Het doel is om voor alle kinderen in Caribisch Nederland goede, veilige en betaalbare kinderopvang te bieden, zodat elk kind de kans heeft om zich te ontwikkelen. Het wetsvoorstel bevat ook enkele wijzigingen in de Wet primair onderwijs BES. Dit om ervoor te zorgen dat de overgang van de kinderopvang naar de basisschool soepel verloopt en ontwikkel- en leerachterstanden voorkomen worden.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36306?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten

Met dit wetsvoorstel wordt de zorg voor de uitvoering van technische werkvoorzieningen voor mensen met een visuele beperking overgeheveld van de gemeenten naar het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt valt onder de Participatiewet. Gemeenten voeren de Participatiewet uit en hebben nu de zorg voor de uitvoering van technische werkvoorzieningen voor mensen met een visuele beperking. Bij het UWV heeft men de deskundigheid en ervaring wat betreft deze voorzieningen en gebruikers kunnen voortaan terecht bij één loket. De Participatiewet wordt hiervoor gewijzigd.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Wat deed de Tweede Kamer?
147
aangenomen
1

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36245?

 • Voor 100%, 1
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat werkende Oekraïense ontheemden en alle andere werkende ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. De Wet kinderopvang wordt daarvoor gewijzigd.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36241?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 2

Totaal aantal stemmen: 2

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzamelwet SZW 2023

Dit wetsvoorstel wijzigt aan aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving en de wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisaties. Het gaat hierbij om tekstuele aanpassingen, technische verbeteringen en verheldering van bepaalde punten. Het gaat niet om substantiële beleidswijzigingen en het wetsvoorstel heeft geen grote financiële consequenties.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36216?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 100%, 1

Totaal aantal stemmen: 1

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor 2023

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36200-XV?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector

Met dit wetsvoorstel wordt Richtlijn 2020/1057 /EU geïmplementeerd. In deze richtlijn staan speciale regels over de toepassing van de detacheringsrichtlijn op werknemers die internationaal vervoer van goederen en personen verrichten. De Richtlijn 2020/1057 /EU moet ervoor zorgen dat er een evenwicht is tussen goede arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming voor bestuurders in het wegtransport enerzijds en de vrijheid van ondernemers om grensoverschrijdende diensten te verlenen op basis van eerlijke concurrentie anderzijds.Dit wetsvoorstel implementeert ook een onderdeel van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36166?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens)

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36154?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk