Voorwaarden Webshop

Verzending en retourzendingen

Zodra u een bestelling hebt geplaatst, is het wellicht niet meer mogelijk deze te wijzigen of te annuleren. Indien u bepaalde gegevens (zoals bijvoorbeeld bezorgadres) of de bestelling zelf wenst te wijzigen, gelieve na te gaan of een dergelijke optie beschikbaar is in uw account. Wij zijn niet verplicht om dergelijke wijzigingen in uw bestelling aan te brengen, maar wij zullen per geval ons best doen. Vervanging van producten waarvan wordt beweerd dat ze beschadigd ontvangen zijn of niet ontvangen zijn, is onderhevig aan ons onderzoek en oordeel.

Alle claims voor verkeerd gedrukte/beschadigde/defecte artikelen moeten binnen 3 weken na ontvangst van het product worden ingediend via . Voor pakketten die tijdens het transport verloren zijn gegaan, moeten alle claims niet later dan 3 weken na de geschatte leverdatum worden ingediend. Claims die geacht worden een fout van onze kant te zijn, worden op onze kosten gedekt.

Het ruilen of retourneren van producten zonder defect of als gevolg van een verkeerd besteld(e) maat of model zal in principe worden behandeld op kosten van het plaatsen van een nieuwe bestelling. Voordat u een product terugstuurt, moet u contact met ons opnemen via . Al onze producten worden op maat en op aanvraag per bestelling gemaakt.

Verkeerd adres – Als u een adres opgeeft dat door de koerier als onvoldoende wordt beschouwd, zal de zending naar ons worden teruggestuurd. U bent aansprakelijk voor de kosten van het opnieuw verzenden zodra wij een bijgewerkt adres met u hebben bevestigd.

Niet opgehaald – Zendingen die niet worden opgehaald, worden teruggestuurd naar onze vestiging en u bent aansprakelijk voor de kosten van een nieuwe zending.

Kennisgeving voor EU-consumenten: Volgens artikel 16(c) van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten hoeft het herroepingsrecht niet te worden verleend voor de levering van goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, daarom behouden wij ons het recht voor om retourzendingen naar eigen goeddunken te weigeren.

Wij zullen een verscheidenheid van koeriersfouten dekken zoals verloren of beschadigde zendingen, fouten door frankering of over het algemeen verkeerd omgeleide pakketten, wanneer trackinginformatie geen duidelijke details of oorzaak geeft.

In het zeldzame geval dat een pakket door de koerier als afgeleverd wordt aangegeven, maar de ontvanger meldt dat hij het nog niet heeft ontvangen, dekken wij niet de kosten van het opnieuw verzenden van de bestelling. Nogmaals, dit geldt alleen als de trackinggegevens vermelden dat een levering werd gedaan aan het adres van de ontvanger. Het risico van verlies en eigendomsrecht voor dergelijke artikelen gaan op u over bij onze levering aan de vervoerder. Het is uw verantwoordelijkheid om een claim in te dienen bij een vervoerder voor een verloren zending als de trackinggegevens van de vervoerder aangeven dat het product is afgeleverd. In een dergelijk geval zal referend.app geen restitutie verlenen en zal het evt. opnieuw verzenden worden afgehandeld op kosten van het plaatsen van een nieuwe bestelling.

referend.app zal alleen verzoeken tot vervanging/retour beoordelen indien (a) er sprake is van een ontbrekend of kapot product, of een drukfout indien referend.app in gebreke is gebleven en (b) referend.app een klacht ontvangt binnen 21 dagen na de dag waarop het product is geleverd of binnen 21 dagen na de geschatte leverdatum, indien het product ontbreekt.

Levering

Wij leveren op de meeste plaatsen in de wereld. De verzendkosten zijn voor uw rekening. De leveringskosten komen bovenop de prijs van het product en kunnen variëren naargelang de leveringsplaats en/of het soort producten, en er kunnen extra kosten aan de bestelling worden toegevoegd voor afgelegen of moeilijk toegankelijke plaatsen die speciale aandacht vereisen. Leveringskosten worden getoond op de afrekenpagina; wij behouden ons echter het recht u te informeren over eventuele extra leveringskosten die van toepassing zijn op uw specifieke afleveradres.

Sommige producten worden apart verpakt en verzonden. Wij kunnen geen leveringstermijnen garanderen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor producten die na de geschatte leveringsdatum worden geleverd. Levertijden worden op de site getoond. Dit betreft echter enkele een schatting op basis van gemiddelde levertijden, en sommige leveringen kunnen langer duren, of juist veel sneller geleverd worden. Alle leveringsramingen die worden gegeven op het moment van het plaatsen en bevestigen van de bestelling zijn onder voorbehoud van wijziging.

Het eigendom van de producten gaat pas op u over, wanneer wij de volledige betaling van alle voor de producten verschuldigde bedragen, inclusief leveringskosten en belastingen, hebben ontvangen.

Beschrijving van producten

Hoewel veel onderdelen van onze producten standaard zijn, worden alle producten die beschikbaar zijn voor aankoop beschreven op hun specifieke pagina op onze site. Wij proberen altijd elk ontwerp zo nauwkeurig mogelijk te weergeven.

Wij hebben een beleid van voortdurende productontwikkeling, zodat wij u kunnen voorzien van wat wij beschouwen als het beste ontwerp in combinatie met de beste prestaties, en behouden ons daarom het recht voor om de specificaties van producten, hun prijs, verpakking, en alle bijbehorende diensten op elk gewenst moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Alvorens te bestellen, nodigen wij u uit om de beschrijving en het ontwerp van het product aandachtig te bekijken.

Wij doen ons uiterste best om u van de beste afbeeldingen en beschrijvingen te voorzien, maar kunnen helaas niet garanderen dat kleuren en details in afbeeldingen op de website 100% nauwkeurige weergaven van het product zijn, en maten kunnen in sommige gevallen bij benadering zijn.

Aankoop van producten

Verkoop van merchandise loopt via vereniging referend.app. Uw bestelling vertegenwoordigt een aanbod aan ons om een product te kopen, dat door ons wordt aanvaard zodra wij u een orderbevestiging per e-mail hebben gestuurd. Alle producten in dezelfde bestelling die wij niet hebben bevestigd in een orderbevestiging per e-mail maken geen deel uit van dat contract.

referend.app kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of gevolgschade of verspilde uitgaven.

Bestellingen worden uitsluitend via onze site geplaatst en ontvangen. Voordat u bij ons bestelt, is het uw verantwoordelijkheid om te controleren en vast te stellen of u volledig in staat bent om de producten te ontvangen. Een correct afleveradres, up-to-date telefoonnummer en emailadres zijn noodzakelijk om een succesvolle levering te garanderen.

Alle informatie die gevraagd wordt op de checkout pagina dient nauwkeurig en accuraat ingevuld te worden. referend.app is niet verantwoordelijk voor gemiste leveringen vanwege een verkeerd afleveradres of een onjuist telefoonnummer. Mocht u een wijziging in het afleveradres, telefoonnummer, of andere speciale wensen willen doorgeven, neem dan contact met ons op via .

referend.app besteedt productie van merchandise uit aan een derde partij en handelt als Merchant volgens haar Policy. Alle in deze Policy genoemde voorwaarden die redelijkerwijs van toepassing kunnen zijn op onze dienstverlening aan u als eindklant, zijn van toepassing op onze dienstverlening aan u als eindklant, tenzij anders vermeld in onze eigen voorwaarden hierboven.

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk