Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

De toestroom van nieuwkomers is een grote uitdaging voor scholen en gemeenten om alle leerplichtige nieuwkomers tijdig van onderwijs te voorzien. Scholen en gemeenten worden daarin ondersteund door onder voorwaarden tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen mogelijk te maken.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36373?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Financiën

Wet minimumbelasting 2024

Dit wetsvoorstel introduceert, via afzonderlijke heffingswet, een belasting tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor multinationale groepen en binnenlandse groepen. Deze afspraken beogen belastingconcurrentie en belastingontwijking te beperken.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36369?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Binnenlandse Zaken

Verzamelwet Omgevingswet 20..

Dit wetsvoorstel bevat wetstechnische wijzigingen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard van de Omgevingswet, enkele aan de Omgevingswet gerelateerde wijzigingen in andere wetten en technische verbeteringen in het overgangsrecht dat is opgenomen in de Invoeringswet Omgevingswet, de Aanvullingswet geluid Omgevingswet, de Aanvullingswet natuur Omgevingswet en de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36367?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Slotwet Nationaal Groeifonds 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Nationaal Groeifonds over 2022 opgenomen

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36360-XIX?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Slotwet ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds over 2022 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36360-XIV?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Defensie

Slotwet Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds over 2022 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36360-K?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Slotwet Deltafonds

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Deltafonds over 2022 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36360-J?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Defensie

Slotwet Ministerie van Defensie 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Defensie over 2022 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36360-X?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Slotwet Mobiliteitsfonds 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Mobiliteitsfonds over 2022 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36360-A?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Categorieën
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over 2022 opgenomen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36360-XVII?

 • Voor 0%, 0
 • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk