Categorieën
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstel beëindiging Vervangingsfonds en hervorming Participatiefonds

De opheffing van de verplichte aansluiting van schoolbesturen bij het Vervangingsfonds (Vf) betekent dat het Vf stopt met het verevenen en vergoeden van vervangingskosten van ziek onderwijspersoneel op scholen. Op den duur zullen alle schoolbesturen deze kosten volledig zelf gaan dragen. Het moment van beëindiging is afhankelijk van de gezamenlijke constatering van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de sociale partners dat de hele sector Primair Onderwijs klaar is om verder te gaan zonder Vf.
Voor het Participatiefonds (Pf) legt het wetsvoorstel de basis voor een flinke vereenvoudiging en modernisering van de werkwijze van het fonds. Het aantal verschillende vergoedingsgronden wordt flink teruggebracht en er wordt meer verwacht van schoolbesturen om instroom in werkloosheid te voorkomen en uitstroom te bevorderen. Zo wordt de eigen bijdrage aan werkloosheidskosten standaard 50 procent en kan het bestuur een verzoek doen om dit te verlagen naar 10 procent. Goedkeuring van het verzoek zal mede afhankelijk zijn van de inspanningen van het bestuur om de betrokkene te begeleiden naar ander werk. Het wetsvoorstel legt ook de grondslag voor de ondersteuning van het Pf om namens én met schoolbesturen uitkeringsgerechtigden met een PO-uitkering zoveel mogelijk terug te brengen voor de klas.

De opheffing van de verplichte aansluiting van schoolbesturen bij het Vervangingsfonds (Vf) betekent dat het Vf stopt met het verevenen en vergoeden van vervangingskosten van ziek onderwijspersoneel op scholen. Op den duur zullen alle schoolbesturen deze kosten volledig zelf gaan dragen. Het moment van beëindiging is afhankelijk van de gezamenlijke constatering van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de sociale partners dat de hele sector Primair Onderwijs klaar is om verder te gaan zonder Vf.
Voor het Participatiefonds (Pf) legt het wetsvoorstel de basis voor een flinke vereenvoudiging en modernisering van de werkwijze van het fonds. Het aantal verschillende vergoedingsgronden wordt flink teruggebracht en er wordt meer verwacht van schoolbesturen om instroom in werkloosheid te voorkomen en uitstroom te bevorderen. Zo wordt de eigen bijdrage aan werkloosheidskosten standaard 50 procent en kan het bestuur een verzoek doen om dit te verlagen naar 10 procent. Goedkeuring van het verzoek zal mede afhankelijk zijn van de inspanningen van het bestuur om de betrokkene te begeleiden naar ander werk. Het wetsvoorstel legt ook de grondslag voor de ondersteuning van het Pf om namens én met schoolbesturen uitkeringsgerechtigden met een PO-uitkering zoveel mogelijk terug te brengen voor de klas.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 35400?

  • Voor 0%, 0
  • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Abonneer op reacties
Abonneren op
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk
0
Neem deel aan het debatx