Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 en de Tunnelwet Westerschelde in verband met de implementatie van de herziene Eurovignetrichtlijn

Met dit wetsvoorstel wordt de herziene Eurovignetrichtlijn geïmplementeerd in de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 en in de Tunnelwet Westerschelde. Het gaat daarbij om een explicitering van het verbod op discriminatie bij het uitvoeren van de tolheffing. Zo mag bij tolheffing geen onderscheid gemaakt worden naar nationaliteit, herkomst of bestemming van het vervoer, land van registratie van het voertuig of land van vestiging van de vervoerder. In de Tunnelwet Westerschelde wordt tevens een verbod opgenomen om bij de inning van tolgelden “niet-reguliere gebruikers van het wegennet” op ongerechtvaardigde wijze financieel of anderszins te benadelen.

Met dit wetsvoorstel wordt de herziene Eurovignetrichtlijn geïmplementeerd in de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 en in de Tunnelwet Westerschelde. Het gaat daarbij om een explicitering van het verbod op discriminatie bij het uitvoeren van de tolheffing. Zo mag bij tolheffing geen onderscheid gemaakt worden naar nationaliteit, herkomst of bestemming van het vervoer, land van registratie van het voertuig of land van vestiging van de vervoerder. In de Tunnelwet Westerschelde wordt tevens een verbod opgenomen om bij de inning van tolgelden “niet-reguliere gebruikers van het wegennet” op ongerechtvaardigde wijze financieel of anderszins te benadelen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36384?

  • Voor 0%, 0
  • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Abonneer op reacties
Abonneren op
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk
0
Neem deel aan het debatx