Categorieën
Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en intrekking van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken in verband met het vaststellen van een wettelijke grondslag ten behoeve van de implementatie van richtlijn 2008/96/EG en wijziging van die richtlijn

Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de manier waarop de Europese richtlijn 2008/96/EG en de recente wijziging daarvan door richtlijn (EU) 2019/1936 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd worden. Deze richtlijnen schrijven voor dat beheerders van een weg bij het ontwerp, de aanleg en het gebruik ervan procedures uitvoeren ten behoeve van de verkeersveiligheid. De bepalingen uit de richtlijn golden tot nu toe alleen voor rijkswegen die onder beheer van Rijkswaterstaat vallen. Met de wijziging kunnen die bepalingen ook gaan gelden voor wegen die onder beheer van gemeenten, provincies of waterschappen vallen.

Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de manier waarop de Europese richtlijn 2008/96/EG en de recente wijziging daarvan door richtlijn (EU) 2019/1936 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd worden. Deze richtlijnen schrijven voor dat beheerders van een weg bij het ontwerp, de aanleg en het gebruik ervan procedures uitvoeren ten behoeve van de verkeersveiligheid. De bepalingen uit de richtlijn golden tot nu toe alleen voor rijkswegen die onder beheer van Rijkswaterstaat vallen. Met de wijziging kunnen die bepalingen ook gaan gelden voor wegen die onder beheer van gemeenten, provincies of waterschappen vallen.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36189?

  • Voor 0%, 0
  • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Abonneer op reacties
Abonneren op
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk
0
Neem deel aan het debatx