Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met het herstel van omissies en het aanbrengen van verduidelijkingen

Dit wetsvoorstel heeft allereerst als doel vier knelpunten weg te nemen. De mogelijkheid ontbreekt bijvoorbeeld om een woning, die is opgenomen in het loket-opname-op-verzoek traject, versneld te kunnen beoordelen als er vermoedelijk sprake is van een onveilige situatie. Verder is het nu nog niet mogelijk om een herbeoordeling uit te voeren voor alle constructief verbonden gebouwen als één of meer eigenaren van een dergelijk gebouw een herbeoordeling wil.Daarnaast bevat het wetsvoorstel een aantal aanpassingen. Bijvoorbeeld over de verstrekking van historische schadedata door NAM aan de minister van Economische Zaken Klimaat en de verstrekking van de gegevens over gezondheid. En het schrappen van de verplichting voor de eigenaar van een gebouw tot het overdragen van de vordering op NAM voor het versterken van zijn gebouw.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36566?

  • Voor 0%, 0
  • Tegen 0%, 0

Totaal aantal stemmen: 0

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk