Categorieën
De Macht

Energiewet

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Energiewet
Loading
/

Het wetsvoorstel Regels energiemarkten en energiesystemen, dat de wetgeving voor gas en elektriciteit vernieuwt en de transitie naar hernieuwbare energie bevordert, werd met 141 voorstemmen aangenomen. Belangrijke punten waren de afschaffing van de salderingsregeling voor zonnepanelen en maatregelen tegen energiearmoede. Het voorstel omvat ook initiatieven voor energiedelen en de ontwikkeling van groene waterstofproductie.

Wat deed de Tweede Kamer?
141
aangenomen
9

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36378?

  • Voor 15%, 2
  • Tegen 85%, 11

Totaal aantal stemmen: 13

Categorieën
Economische Zaken en Klimaat

Energiewet

de Macht | referend.app
de Macht | referend.app
Energiewet
Loading
/

Dit wetsvoorstel vervangt de huidige Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet door een nieuw Energiewet. Het voorstel voegt de regels voor het transport en de levering van gas en elektriciteit in Nederland bij elkaar. Daarnaast staan in het voorstel de Europese regels voor elektriciteit (onder meer de Europese Elektriciteitsrichtlijn) en de Europese regels voor gas. Ook staan er bepalingen in voor de transitie naar schonere en hernieuwbare bronnen van energie.

Klik hier voor meer informatie over dit wetsvoorstel.

Wat deed de Tweede Kamer?
141
aangenomen
9

Ben je voor of tegen wetsvoorstel 36378?

  • Voor 15%, 2
  • Tegen 85%, 11

Totaal aantal stemmen: 13

Terug
Home
De Macht
Wetsvoorstellen
Initiatieven
Het Volk